Beleid zorgbonus niet te volgen - NVDA

Beleid zorgbonus niet te volgen

De NVDA vindt het beleid van minister Van Ark als het gaat om de zorgbonus van € 500 netto niet te volgen. Het is zeer demotiverend dat er gekozen moet worden wie er recht heeft op deze zorgbonus.

Dat is op te maken uit de brief van minister Van Ark aan de Tweede Kamer. Hierin geeft ze aan dat vanwege het beschikbare budget niet alle zorgprofessionals in aanmerking kunnen komen voor de bonus. Doktersassistenten en triagisten hebben er recht op en regel het dus.

Budget zorgbonus verhogen

De bonus is bedoeld voor de zorgprofessionals die extra inspanningen hebben geleverd rondom de COVID-pandemie. Alle doktersassistenten en triagisten leveren COVID-zorg, dus moeten ze die bonus krijgen. Omdat vorig jaar het budget werd overschreden, wil minister Van Ark dat nu voorkomen. Volgens de minister zijn er twee opties om het budget niet te overschrijden: de bonus wordt € 500 netto voor alleen de zorgprofessionals die op het werk direct in contact komen met corona of alle zorgmedewerkers krijgen de bonus. In dit laatste geval gaat het dan niet meer om € 500, maar wordt dit een bedrag tussen de € 200 en € 240.

De NVDA vindt dat er niet gekozen moet worden, maar het budget van de zorgbonus verhoogd moet worden. Het kan niet zo zijn dat vorig jaar eerst melding wordt gemaakt van een extra bonus en er nu alweer op dat besluit wordt teruggekomen. Heel demotiverend voor doktersassistenten en triagisten die midden in de derde golf niet alleen patiënten helpen, maar ook nog eens druk zijn met het steeds weer uitleggen van wisselend vaccinatiebeleid.

Werkgevers niet uit laten voeren

De NVDA drukt de minister op het hart om de uitvoering niet over te laten aan de werkgevers en de nieuwe regeling zelf uit te voeren. Belangrijkste argument hiervoor zijn onze ervaringen met de zorgbonus van vorig jaar. De uitvoering bij werkgevers neerleggen bracht niet alleen die werkgevers in verlegenheid, maar leidde ook tot scheve gezichten. Immers werkgevers moesten bepalen wie er voor in aanmerking kwamen. Daar waren zij ook niet blij mee. Of iedereen werd opgegeven, maar als ze keuzes maakten leidde dit in een aantal gevallen tot terechte scheve gezichten. Bij de nieuwe zorgbonusregeling moeten ZZP-ers niet vergeten worden!

Zie ook