Arbocatalogus huisartsenzorg - NVDA

Arbocatalogus huisartsenzorg

De arbocatalogus is een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s die in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten kunnen voorkomen. Hierin staan arbo-oplossingen voor kantoorwerk, omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen, infectiegevaar en ongewenst gedrag in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten.

De catalogus is een dynamisch product en wordt uitgebreid met andere onderwerpen. De arbocatalogus is tot stand gekomen in samenwerking met werkgeversorganisaties LHV en InEen en werknemersorganisaties NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de NVvPO.

RI&E

Het uitvoeren van een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Met dit arbo-instrument brengt de werkgever de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart en kan hij/zij deze eenvoudig evalueren en verwerken in een plan van aanpak.

Om de RI&E goed in te kunnen vullen biedt de arbocatalogus oplossingen en hulpmiddelen om een veilige werkplek en omgeving in te richten. De arbocatalogus wordt periodiek geactualiseerd en gekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Zie ook