Websites met aanvullende richtlijnen COVID-19 - NVDA

Websites met aanvullende richtlijnen COVID-19

Bijna dagelijks werken de LHV, InEen en het NHG hun websites bij met aanvullende richtlijnen, afspraken en handige tips voor de praktijk rondom corona.

Dit kwam aan bod tijdens een overleg op donderdag 30 april met de landelijke huisartsenorganisaties over de COVID-19 pandemie. Naast de NVDA waren de NVvPO, LV POHGGZ, NVvPM, V&VN poh/pvk en V&VN hierbij aanwezig. In dit overleg hebben we melding gemaakt van de vragen en zorgen van onze leden met betrekking tot de COVID-19 pandemie.

Overleg tussen de landelijke organisaties die betrokken zijn bij de huisartsenzorg was nodig, zeker nu de zorgen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen weer snel toenemen en er onduidelijkheid blijft over de interpretatie van een aantal richtlijnen.

De bijeenkomst is door alle partijen als zeer nuttig ervaren. Er is veel informatie uitgewisseld en er zijn diverse afspraken gemaakt. We zullen het overleg dan ook regelmatig herhalen.

Speciale corona sites

LHV, InEen en NHG overleggen drie keer per week over de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Vrijwel dagelijks worden de onderstaande sites aangevuld met de meest actuele informatie en tips.

Waar vind je welke informatie

Ook via deze links is veel corona informatie te vinden:

Nieuwe richtlijnen

Uit het overleg is ook gebleken dat er elke dag nog nieuwe inzichten komen rondom de COVID-19 pandemie. Richtlijnen en tips worden om die reden regelmatig aangepast. Denk hierbij aan antwoorden op vragen rondom het houden van non-COVID spreekuren. En zeer recent zijn bijvoorbeeld ook de richtlijnen voor testen en persoonlijke beschermingsmiddelen naar de laatste inzichten aangepast. Verder is geadviseerd om tevens de regionale overlegstructuren te gebruiken om vragen te beantwoorden en af te stemmen. Raadpleeg voor bijvoorbeeld de chronische zorg ook de informatie van de zorggroep in je regio.

Neem contact op

Heb je op bovenstaande sites geen duidelijk antwoord kunnen vinden en/of heb je het idee dat bij jou in de praktijk een richtlijn op een onveilige of onzorgvuldige wijze wordt uitgevoerd? neem dan contact op met de NVDA. Op deze wijze kunnen we met elkaar kijken of de richtlijnen en adviezen aangescherpt c.q. nader toegelicht dienen te worden.

Zie ook