Vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen en testen - NVDA

Vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen en testen

Wij krijgen nog steeds regelmatig vragen wat het beleid is rondom persoonlijke beschermingsmiddelen en testen van zorgverleners en patiënten.

De NVDA voert zeer regelmatig overleg met bijvoorbeeld LHV, Ineen en NHG over deze vragen.

Met name NHG is een belangrijke raadgever voor richtlijnen en tips. Zij baseren hun beleid op actuele ontwikkelingen, inzichten en adviezen van RIVM. Mocht je vragen hebben over bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen dan vind je op deze NVDA-pagina informatie en een leidraad hoe om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook in de poliklinische setting in ziekenhuizen is een leidraad te vinden. Op onze speciale coronapagina www.nvda.nl/coronavirus/ is actuele informatie te vinden over allerlei coronavraagstukken.

Testen

NHG is druk bezig om ook een aangepaste leidraad te ontwikkelen hoe om te gaan met het testen van zorgverleners en patiënten. Deze worden binnenkort gepubliceerd op de website van NHG. Ook is er een pagina met de huidige informatie over testen.

Bij vragen, raadpleeg eerst de NHG website. Deze wordt bijna dagelijks geactualiseerd.