Ook ziekenhuizen over zorgbonus: wees ruimhartig - NVDA

Ook ziekenhuizen over zorgbonus: wees ruimhartig

Naast de huisartsenzorg heeft ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) uitgesproken dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegepast. Er zijn meerdere ziekenhuizen die voor AL hun personeel de zorgbonus aanvragen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Antonius en Diakonessenhuis in Utrecht. Zij weigeren om keuzes te maken in de toekenning van de zorgbonus van € 1.000. Ze hebben een aanvraag gedaan voor alle medewerkers, of het nu om ic-verpleegkundigen, baliemedewerkers of schoonmakers gaat.

Het ministerie moet maar zien wie die rond de kerstdagen € 1.000 op de rekening krijgt. De NVDA adviseert doktersassistenten om, indien nodig, met de werkgever in gesprek te gaan over het standpunt van de NVZ als de zorgbonus voor hen niet wordt aangevraagd terwijl men er in hun ogen wel recht op heeft.

Op de site van NVZ

NVZ: ‘De NVZ adviseert haar leden de bonus van € 1.000 in 2020 ruimhartig toe te kennen aan alle zorgprofessionals die direct of indirect hun steentje hebben bijgedragen aan de zorg voor COVID-patiënten, of aan de noodzakelijke veranderingen in de zorgorganisatie.

Ziekenhuisbestuurders moeten de ruimte hebben om dit redelijkerwijze te bepalen zonder hierop achteraf aangesproken te kunnen worden. Alleen het uitzonderen van professionals en bestuurders met hogere inkomens is te rechtvaardigen om de benodigde middelen doelgericht te besteden.’

Medewerkers vormen hart van de zorg

Dit zou ook het uitgangspunt moeten zijn voor de toekenning van de voor 2021 aangekondigde bonus van € 500. NVZ-voorzitter Ad Melkert: ‘De medewerkers vormen het hart van de zorg en hebben recht op deze blijk van waardering. Daar past geen gemillimeter of geschipper bij. Of iemand nu in de catering, de verpleging of de ICT in een ziekenhuis werkt: iedereen zet zich in voor de zorg in deze moeilijke tijd.’ (Bron: NVZ)

Zie ook

Dossier Zorgbonus (alleen voor leden)

[besloten]

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”8471″ order=”desc”]

[/besloten]