Ministerie: Doktersassistent heeft voorrang bij testen, maar ga er bedachtzaam mee om - NVDA

Ministerie: Doktersassistent heeft voorrang bij testen, maar ga er bedachtzaam mee om

Meerdere malen hebben wij contact gehad met het ministerie van VWS over problemen bij voorrang bij testen voor doktersassistenten en triagisten. Het ministerie heeft ons het volgende laten weten. Bij contacten met de GGD kunnen jullie verwijzen naar de opvatting van het ministerie: We hebben voorrang ‘maar ga er prudent mee om’: maak alleen gebruik van de voorrang als het echt nodig is.

We lichten graag toe wat het ministerie hiermee bedoelt.

Aantal controlevragen om urgentie te checken

De doktersassistenten staan op de beroepenlijst die in ieder geval in aanmerking komen om met voorrang getest te worden. Deze beroepenlijst is er om de GGD’en te ondersteunen om de selectie makkelijker te maken. Dat de doktersassistenten op de beroepenlijst staat, maakt niet automatisch dat men ook daadwerkelijk voorrang krijgt.

De volgende stap is dat de GGD een check doet of de medewerker klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen en of de medewerker onmisbaar is voor de continuïteit van de zorgverlening en zich niet kan laten vervangen. Deze check doen zij bij alle zorgmedewerkers die een beroep willen doen op testen met prioriteit. Het ministerie gaat er dus wel vanuit dat doktersassistenten cruciaal zijn voor de continuïteit van zorg! Daarom heeft het ministerie ze actief op de lijst gezet.

Bedachtzaam/ verstandig

Omdat het ministerie nog steeds te maken heeft met een lange doorlooptijd voor testen (ook met prioriteit), moet de GGD wel een strenge afweging maken. Daardoor kan het dus zo zijn dat een zorgmedewerker ondanks dat deze op de lijst staat, niet met voorrang getest wordt.

Het ministerie heeft aan beroepsverenigingen gevraagd een oproep te doen naar hun achterban om prudent (alleen als het echt nodig is) van de voorrangsregeling gebruik te maken.

Het ministerie heeft aangegeven dat er ontzettend hard gewerkt wordt aan de uitbreiding van de testcapaciteit. De testcapaciteit groeit flink en zal de komende weken verder groeien. Dat betekent dat, met enige vertraging, de doorlooptijden naar verwachting zullen zakken. Hopelijk kan iedereen daardoor spoedig snel getest worden.

Zie ook