Hart onder de riem voor doktersassistenten! - NVDA

Hart onder de riem voor doktersassistenten!

Door het nieuwe coronavirus (COVID-19) hebben de doktersassistenten het extra druk en wordt er veel van jullie gevraagd. Het blijkt ook in deze tijd nog maar weer eens hoe belangrijk jullie beroep is.

Als beroepsvereniging volgen wij alle ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de voet, volgen de richtlijnen van de RIVM en overheid en spelen er direct op in. Zo hebben wij uit voorzorg alle bijeenkomsten en scholingen, ook van onder de 100 deelnemers naar een latere datum verplaatst. Dit om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) te voorkomen.

Wij willen onze waardering en dank uitspreken aan alle doktersassistenten die in deze drukke en turbulente tijden hun werk doen. Jullie zijn onmisbaar!

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Onder andere om deze reden gaat onze aandacht ook uit naar de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Hier krijgen wij diverse vragen en opmerkingen over. Doktersassistenten kunnen juist in deze tijd niet zonder beschermende en desinfecterende middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor voldoende middelen te zorgen. Wij gaan er dan ook van uit dat de werkgever er alles aan doet om die middelen in huis te halen.

Het wordt natuurlijk anders als die middelen niet  meer te verkrijgen zijn. Het is in onze ogen een taak van de overheid om er nu alles aan te doen om zoveel mogelijk middelen beschikbaar te krijgen. Wij willen dat doktersassistenten hun werk op een veilige manier kunnen blijven doen zonder dat zij of de patiënten enig gevaar lopen. Als beroepsorganisatie komen wij hier ook voor op door in gesprek te blijven met de overheid en alle betrokken instanties.

Het is van belang te weten dat GGD- GHOR werkt aan een structuur van regionale aanspreekpunten Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Zodra deze structuur bekend is wordt die gedeeld met o.a. huisartsen. Voor huisartsen, ziekenhuizen of ambulancediensten wordt vanuit de ROAZ-regio’s momenteel een inventarisatie gedaan van de voorraad en knelpunten van PBM’s. Hierin worden de behoeften en voorraden meegenomen. Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en GGD’en krijgen prioriteit.

Zie ook