Extra geld voor de zorg? - NVDA

Extra geld voor de zorg?

Het kabinet ziet op dit moment geen ruimte voor een extra structurele loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorg. De reden: de economische ontwikkelingen en onzekerheden. ‘Er is simpelweg geen geld over om iets te doen voor de zorgmedewerkers’, aldus het kabinet.

De werkdruk voor doktersassistenten is hoog en de verantwoordelijkheden groot. Daarnaast is er een tekort aan doktersassistenten. De NVDA streeft al jaren naar een salaris dat meer recht doet de zwaarte van het beroep. We zetten daarin ook stappen, maar zijn nooit helemaal tevreden en moeten dat ook niet worden. Ook niet als de bodem van de schatkist in zicht is.

De coalitiepartijen zijn tegenstander van structureel extra salaris, bovenop bestaande loonsverhogingen: ‘maar er is altijd ruimte voor verbetering’. In sommige gevallen kunnen de lonen wel omhoog, stellen de coalitiepartijen. Men denkt daarbij aan het startsalaris bij sommige functies en betere doorgroeimogelijkheden. De motie om de salarissen structureel te verhogen is in de Tweede Kamer echter verworpen.

Alleen een hoger salaris maakt het beroep niet aantrekkelijker

Hoger salaris

Bij de discussie over een structureel hoger salaris voor zorgmedewerkers moet een onderscheid gemaakt worden tussen een tweetal zaken. Dat is aan de ene kant de functiewaardering en de daarbij behorende weging van de onderlinge functies die dan in een (salaris)tabel worden ingedeeld en anderzijds de door de politiek te beantwoorden vraag of het salaris -lees het voor de Zorg beschikbare budget- hoog genoeg is. Het is eenvoudig; met meer geld kun je binnen een salarisschaal met hogere begin- en eindsalarissen werken om zorgberoepen beter te waarderen. Om dat te bereiken moet de politiek bereid zijn daar stappen in te zetten. En dat is de huidige meerderheid in de Tweede Kamer niet!

Als het gaat om het aantrekkelijker maken van ons beroep moet er meer gebeuren dan alleen een hoger salaris. Het gaat ook om plezier in het werk en een gezonde werkdruk. Er moet ook worden gekeken naar meer zeggenschap, minder administratieve lasten, meer erkenning en betere loopbaanperspectieven. In de campagne ‘goed voor elkaar’ wordt hier veel aandacht voor gevraagd en wordt er hard aan gewerkt.

Toezeggingen

Nu de motie is verworpen, gaat de NVDA niet op haar handen zitten. We houden het scherp in de gaten en reageren zo nodig op wat er op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, omdat het kabinet toezeggingen heeft gedaan. De regeringspartijen vinden dat er meer aandacht moet komen voor de werkomstandigheden van de zorgmedewerkers: zoals de bureaucratie en de administratieve lasten waarmee ze te maken hebben. Het kabinet gaat daar naar kijken en hopelijk ook handelen.

Zorgsysteem

De coalitie hoopt met Prinsjesdag toch een extraatje voor de zorg te presenteren. Waarschijnlijk komt er een zorgcadeau. De NVDA pleit er voor dat de politiek de bereidheid moet tonen om te werken aan een structureel hoger salaris voor zorgmedewerkers. Van de politiek moet de financiële ruimte komen voor verbetering. Ruimte die onder andere gevonden kan worden door nog eens kritisch naar regels, bureaucratie en complexe inefficiënte zorgsystemen te kijken!

Zie ook