Brief aan ministerie van VWS - NVDA

Brief aan ministerie van VWS

De NVDA heeft een brief gestuurd aan de ministers van VWS over persoonlijke beschermingsmiddelen, testen en richtlijnen.

De NVDA maakt zich zorgen over de veiligheid van de doktersassistenten en triagisten.

Tekst brief

“De Coronacrisis vraagt ook veel van doktersassistenten in de (huisartsen)zorg. Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Als poortwachters van de zorg zetten doktersassistenten en triagisten zich met hart en ziel in voor hun patiënten en om de crisis mede te bestrijden.

Vorige week hebben wij een peiling gehouden onder onze leden en de NVDA heeft daar uw ministerie ook van op de hoogte gebracht. Voor de volledigheid hebben wij het persbericht met de uitslagen bij deze brief gevoegd.

Uit de peiling blijkt dat de doktersassistenten en triagisten zeer ongerust zijn over het ontbreken van voldoende beschermingsmiddelen. Ook blijkt hieruit dat er bij doktersassistenten en triagisten vragen zijn over het testen van henzelf en over het hanteren van de richtlijnen.

De doktersassistent en triagist waardeert het applaus, maar voorop staat dat zij veilig kunnen werken, omdat zij de beschikking hebben over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Uit genoemde peiling blijkt dat dit bij 1 op de 2 doktersassistenten nu niet het geval is. Dit gaat zoals gezegd ten koste van hun eigen veiligheid, die van hun (kwetsbare) dierbaren en de patiënten.

Bij herverdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen, waar nu vanuit het Ministerie naar wordt gekeken, moet nadrukkelijk ook aandacht zijn voor de doktersassistent en triagist. Vanuit twee invalshoeken. Ten eerste wordt in een aantal gevallen onbeschermd gewerkt en daarom moeten er meer persoonlijke beschermingsmiddelen voor hen komen. Ten tweede roepen de richtlijnen van de RIVM vragen op. Genoemde richtlijnen zijn te algemeen geformuleerd en daardoor hanteren werkgevers een verschillende uitleg. Werkgevers zijn nu betrokken bij het overleg over de richtlijnen. De NVDA wil als vertegenwoordiger van de doktersassistenten en triagisten ook nadrukkelijk betrokken worden bij dit overleg, omdat wij direct uit het werkveld de signalen en de knelpunten doorkrijgen, wat de duidelijkheid van de richtlijn dan ten goede zou komen.

Als het gaat om de veiligheid blijkt uit de ledenpeiling dat 15% van de doktersassistenten en triagisten op hun werkplek te maken heeft met één of meerdere positief geteste collega’s. Bij 36% wordt er niet getest. Daarmee kan het aantal corona positieve personen derhalve wel hoger liggen. 44% heeft niet te maken met één of meerdere zorgverleners die positief zijn getest op het coronavirus.

Nu er meer testen beschikbaar komen, geldt ook hier dat er meer aandacht moet zijn voor de doktersassistent en de triagist. Een aantal doktersassistenten en triagisten geeft aan dat ze graag zelf getest willen worden op het coronavirus. Met hoestende collega’s of artsen en soms onvoldoende mogelijkheden om afstand te houden van patiënten en collega’s, geeft het een gevoel van onveiligheid voor zichzelf, collega’s, patiënten en het thuisfront.

Hier moet op zijn minst een uitgebreidere communicatie en uitleg komen over de hantering van de richtlijnen en het testen. Een aantal doktersassistenten voelt zich nu onzeker, veelal omdat de werkgever, of de GGD niet tot testen wil overgaan terwijl men overduidelijk klachten heeft. Nog beter is als er op ruimere schaal wordt getest. Dit komt tegemoet aan de moeilijke omstandigheden waaronder nu het werk moet worden gedaan.

Tot slot. De NVDA vindt dat de eerstelijn (huisartsenzorg) en de rol van het ondersteunend personeel onvoldoende in beeld is bij de berichtgeving. Vele doktersassistenten staan patiënten te woord en maken een beslissing of iemand gezien wordt door een arts, of dat de patiënt volgens de richtlijnen thuis blijft. Bij twijfel schakelt zij de regie-arts in. Doktersassistenten gaan ook mee met de arts naar de coronatent, of zijn aanwezig als de arts een covidspreekuur houdt.

Wij vernemen graag snel uw reactie op onze verzoeken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Kees Gillis
Voorzitter”

 

Meer informatie

Zie ook