Verkeerd beeld door VWS-campagne SEH - NVDA

Verkeerd beeld door VWS-campagne SEH

De NVDA is blij dat het ministerie van VWS de voorlichtingscampagne over de SEH heeft gestaakt en in de toekomst niet meer herhaalt. Vandaag heeft de NVDA hierover een brief aan minister Bruins gestuurd. 

De campagne riep op om bij niet levensbedreigende situaties de SEH te vermijden en naar de huisartsenpost te gaan. Zo leidt het onbedoeld mee aan een beeld dat iemand altijd en zonder kosten naar de huisartsenpost kan gaan.

In de ogen van de NVDA leidde de campagne tot verplaatsing van het probleem: de al overbelaste huisartsenpost krijgt nog meer werk. Het leidt tot niet urgente telefoontjes en bezoeken aan de huisartsenpost.

Voorlichtingscampagne

Het ministerie denkt na over toekomstige campagnes. De NVDA heeft al in 2016 bij toenmalig minister Schippers aangedrongen op een voorlichtingscampagne om het publiek te wijzen op het feit dat de huisartsenpost alleen voor spoedeisende huisartsenzorg bedoeld is. Een campagne die is afgewezen, omdat men toen kort daarvoor een vergelijkbare campagne over de SEH had afgerond. Een voorlichtingscampagne over de functie van de huisartsenpost is echter nog steeds actueel. Een standpunt dat wij overigens ook op meerdere plekken in het werkveld vernemen.

De NVDA ziet, mede door een tekort aan triagisten, overbelasting van de huisartsenpost. Daarom is het goed dat het publiek zich via een voorlichtingscampagne beter gaat realiseren wanneer iemand contact kan opnemen met de huisartsenpost.

Dat leidt tot minder telefoontjes en bezoeken en dus tot minder werkdruk en wachttijden. Daarom herhalen wij, net als in 2016, het verzoek of het ministerie bereid is een voorlichtingscampagne te starten om het publiek nog eens te wijzen op het feit dat de huisartsenpost alleen voor spoedeisende huisartsenzorg bedoeld is. Onze triagisten zouden zo’n campagne van harte toejuichen.

Zie ook

[besloten][su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”10838″ order=”desc”][/besloten]