Rechter hanteert Beroepscode Doktersassistent in ontslagzaak - NVDA

Rechter hanteert Beroepscode Doktersassistent in ontslagzaak

Een 54-jarige doktersassistente is ontslagen, omdat ze in het geheim een geregistreerd partnerschap was aangegaan met een terminale patiënt. Hiermee overtrad ze volgens de rechter de Beroepscode Doktersassistent (NVDA). Ze werd als enige erfgenaam in zijn testament opgenomen. De rechter heeft deze week haar arbeidsovereenkomst met een huisartsenpraktijk in Roosendaal ontbonden (bron NOS).

De vrouw was betrokken bij een euthanasieverzoek voor de patiënt. Toen dat door een tweede arts werd geweigerd, begeleidde ze de 85-jarige man bij zijn versterving (overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel). De huisarts hoorde pas na het overlijden van de man dat ze een relatie met de patiënt was aangegaan en vroeg haar ontslag aan. De vrouw kwam sinds 2014 bij de man over de vloer en werd een jaar later erfgenaam. Ze scheidde van haar echtgenoot, met wie ze wel een relatie hield, en ging het partnerschap aan met de bejaarde man. Die kocht een nieuwe woning waarin de vrouw ging wonen. Enkele maanden later, in oktober 2015, overleed hij.

Geen relatie

De vrouw verweerde zich voor de rechter door te stellen dat ze aan de wens van de patiënt voldeed. Die zou niet hebben gewild dat zijn nalatenschap aan de staat zou vervallen, dat gebeurt als er geen erfgenamen (bekend) zijn. Ook zou de man haar op deze manier hebben willen bedanken voor de zorgverlening in zijn laatste jaren. Van een liefdesrelatie is volgens de vrouw nooit sprake geweest, de constructie zou op initiatief van de notaris zijn bedacht om fiscale redenen.

De rechter ging daar niet in mee. De vrouw had financieel belang bij de dood van de man en ze had de huisartsenpraktijk ten minste op de hoogte moeten stellen van hun relatie. Ze had niet meer voldoende afstand tot de patiënt en heeft volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld. Daarnaast werd een beroep gedaan op de Beroepscode Doktersassistent waarin is bepaald dat in de relatie met de patiënt de professionele grenzen in acht genomen dienen te worden. De kantonrechter werd verzocht de arbeidsrelatie per direct te ontbinden zonder toekenning van enige vergoeding.

NVDA: grenzen van professioneel handelen

De NVDA is van mening dat dit vonnis laat zien waar iedere doktersassistent in het werk rekening mee moet houden. Iedere doktersassistent, lid of geen lid van de NVDA, dient de grenzen van het professionele handelen goed in acht te nemen. Zij kan bij overschrijding van die grenzen zelfs gerechtelijk op haar gedrag aangesproken worden, ook al is zij niet BIG geregistreerd.

 

Meer informatie