Petitie Doktersassistenten: zorgen over patiëntveiligheid - NVDA

Petitie Doktersassistenten: zorgen over patiëntveiligheid

De NVDA biedt 29 oktober om 13.45 uur de leden van de vaste Kamercommissie VWS in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan. De NVDA maakt zich op basis van signalen zorgen over de patiëntveiligheid.

De NVDA roept de Tweede Kamer op de patiëntveiligheid voor de nabije toekomst te waarborgen door te zorgen voor passende maatregelen, zoals het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het beroep, financiële ruimte voor meer ondersteunend personeel en behoud van doktersassistenten en triagisten.

De NVDA krijgt steeds vaker berichten van haar leden die wijzen op een gevaar voor de patiëntveiligheid. De NVDA wil dit voor zijn en samen met de politiek werken aan passende maatregelen.

De werkdruk is hoog door het personeelstekort, regeldruk en complexe zorgvragen. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Net zoals in het rapport ‘de stand van de zorg 2019’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) constateert de NVDA dat de toegankelijkheid van huisartsenzorg in de regio onder druk komt te staan door het tekort aan personeel.

De NVDA roept de Tweede Kamer op de patiëntveiligheid voor de nabije toekomst te waarborgen door te zorgen voor passende maatregelen, zoals het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het beroep, financiële ruimte voor meer ondersteunend personeel en behoud van doktersassistenten en triagisten.

Het risico is reëel dat door het tekort aan doktersassistenten de sollicitatie-eisen worden verlaagd, om vacatures te vullen. Dat komt de kwaliteit van zorg niet ten goede.

Vanwege het tekort aan doktersassistenten en triagisten wordt er een beroep gedaan op zelfstandigen, medisch studenten en uitzendkrachten. Dit leidt in een aantal gevallen tot minder binding met en kennis over patiënten en minder goed op elkaar ingewerkte teams.

De NVDA constateert ook dat steeds meer doktersassistenten na het behalen van hun diploma een vervolgopleiding kiezen en niet instromen in het beroep, omdat een HBO opleiding kennelijk aantrekkelijker lijkt.

Maatregelen

Onder voorbehoud van een ledenraadpleging stelt de NVDA de volgende maatregelen voor om de aantrekkelijkheid van het beroep te verbeteren en die ook bijdragen aan de patiëntveiligheid. Geef de doktersassistent in het kader van de taakherschikking meer medisch-inhoudelijke taken. Verruim samen met zorgverzekeraars de financiële mogelijkheden om extra doktersassistenten aan te nemen en daarmee de werkdruk te verlagen.

Mogelijk wordt de Wet BIG vervangen door de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. In het advies van de Raad voor de Volksgezondheid dat deze vervanging voorstelt, wordt niets geregeld voor de doktersassistent. Van bescherming van de opleidingstitel is geen sprake. Vooruitlopend op mogelijke wetgeving onderzoekt de NVDA of er steun is voor een verplichte inschrijving van alle doktersassistenten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent in combinatie met een openbaar individueel bekwaamhedenportfolio. Daarmee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening voor derden inzichtelijk gemaakt en ook bewaakt. Dat komt de patiëntveiligheid ten goede.

 

Zie ook