Cao Huisartsenzorg 2019 is definitief - NVDA

Cao Huisartsenzorg 2019 is definitief

Alle partijen onderschrijven het principeakkoord voor de Cao Huisartsenzorg. Dit betekent dat de nieuwe Cao Huisartsenzorg definitief is overeengekomen. De nieuwe Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020.

De Cao Huisartsenzorg wordt geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig, mede in verband met nieuwe wetgeving. De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in de Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van de cao een viertal functies opnieuw worden gewogen in de FWHZ. Het gaat om doktersassistent (inclusief de spreekuurondersteuner), praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist en physician assistant. Principeakkoord Cao Huisartsenzorg

De lonen worden structureel verhoogd met 6 procent op de volgende wijze:

  • 3 procent per 1 juli 2019 en
  • 3 procent per 1 april 2020

Zie ook