Minister VWS wijst aanvraag titelbescherming af - NVDA

Minister VWS wijst aanvraag titelbescherming af

Minister Bruins van VWS wijst onze aanvraag tot titelbescherming van de doktersassistent onder artikel 34 in de Wet BIG af. Zo laat de minister weten in een brief. Dat is een enorme teleurstelling. Voor jullie en voor ons. De NVDA spande zich de afgelopen jaren in voor titelbescherming, met brede steun van LHV, Ineen, NHG, AJN en GGD GHOR. Voorzitter Kees Gillis: “Deze slag hebben we verloren, maar dat betekent niet dat we ons er bij neerleggen. De strijd gaat samen met jullie door.”

De doktersassistent hoort thuis in de Wet BIG
In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Een onwenselijke situatie die vraagt om een opleiding en titelbescherming. De huidige zorg vereist een deskundige professional die aantoonbaar haar vak verstaat. Onze formele aanvraag tot titelbescherming deden we twee jaar geleden, waarna een aantal gesprekken met topambtenaren op het ministerie plaatsvond.

Criteria
Artikel 34 (titelbescherming) wordt door de minister toegekend als voldaan is aan drie criteria:

  1. De beroepsuitoefening moet gericht zijn op de individuele gezondheidszorg
  2. Het basisberoep moet voldoende onderscheidend zijn
  3. Er moet sprake zijn van een noodzaak het beroep te reguleren ter bescherming van de patiënt

Niet voldoende onderscheidend
Minister Bruins stelt in zijn brief dat de doktersassistent een belangrijk en onmisbaar beroep is in het zorglandschap en dat zij bezighoudt met individuele patiëntenzorg vanuit professionaliteit en deskundigheid en dat zij* daar trots op mag zijn. Daarmee voldoet zij aan het eerste criterium. De minister vindt het werk van de doktersassistent op basis van de criteria in de Wet BIG geen voldoende te onderscheiden basisberoep, omdat in zijn ogen deze rol door zorgverleners met verschillende opleidingen/achtergronden kan worden ingevuld.

Tot slot komt de minister als het gaat om de bescherming van de patiënt onder andere met het argument dat de doktersassistent altijd werkt onder verantwoordelijkheid van de arts. Zowel binnen als buiten de praktijk. Hij haalt ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan. Deze wet verplicht zorgaanbieders in instellingen om “goede zorg” te leveren. De zorgaanbieder (zoals een huisartsenpraktijk) dient daarom bijvoorbeeld voldoende en goed opgeleid personeel aan te nemen.

Onbegrijpelijk en achterhaald
Voorzitter Kees Gillis is uitgesproken over het antwoord van de minister. “Samen met experts hebben we alle steekhoudende argumenten in meerdere sessies met het ministerie aangedragen. Deze argumenten rechtvaardigen de doktersassistent onder artikel 34 van de Wet BIG te brengen. De minister komt met gebruikelijke en in mijn ogen achterhaalde argumenten om onze aanvraag niet te honoreren. Het ministerie hanteert een nee tenzij principe en heeft, zoals ik het zie, daar de geschikte argumentatie bij gezocht.

In de afgelopen twee jaar heeft de NVDA steun gekregen van (huis)artsen die er vanuit gingen dat het deze keer zeker zou lukken. Ook vanuit het onderwijs is er vraag naar titelbescherming. Ik ben ervan overtuigd dat het veld en dan niet alleen doktersassistenten, deze beslissing niet begrijpen.”

 We gaan door met de strijd. Samen met onze leden
Kees Gillis is niet van plan zich bij deze beslissing neer te leggen. “Bij tegenslag moet je de inspanningen verdubbelen. We onderzoeken nu met voorrang welke opties er zijn om onze strijd voort te zetten. Dat vliegen we samen met diverse experts breed aan. Zo bekijken we of we tegen deze beslissing in beroep kunnen gaan. En wat we samen met de partners die onze aanvraag ondersteunen, kunnen doen om het ministerie op andere gedachten te brengen. Ook Tweede Kamerleden benaderen we hiermee.”

Gillis is teleurgesteld maar zeker niet uit het veld geslagen. “Ik beschouw het als voorzitter van de NVDA als mijn heilige taak om elke mogelijkheid te blijven aangrijpen de doktersassistent onder artikel 34 van de Wet BIG te krijgen. Dat doe en kan ik niet alleen. Het bureau en de leden moeten samen met ons blijven strijden voor titelbescherming. Juist nu!”

Wil je reageren op dit bericht, stuur je bericht, ideeën en dergelijke naar ledenraad@nvda.nl

Achtergrond informatie over titelbescherming en de Wet BIG
Nieuwsbericht over brief naar ministerie

* Waar zij staat, kan ook hij gelezen worden