Nieuwe minister neemt besluit over artikel 34 Wet BIG - NVDA

Nieuwe minister neemt besluit over artikel 34 Wet BIG

Een besluit over opname van de titel doktersassistent in artikel 34 Wet BIG ligt bij een nieuw kabinet en dus bij een nieuwe minister van VWS. Onlangs voerde de NVDA opnieuw een gesprek met het ministerie over onze aanvraag.

Eerder dit jaar, eind maart, spraken we met een grote delegatie van het ministerie over titelbescherming voor de doktersassistent naar aanleiding van onze formele aanvraag. Het zou een grote stap voorwaarts zijn in de erkenning van ons beroep om in artikel 34 van de wet BIG te worden opgenomen.

Een directe aanleiding voor het tweede gesprek was de wens van het ministerie op een paar punten nog een nadere toelichting te krijgen. Eveneens gaven ze aan dat het besluit door de nieuwe minister van VWS zal worden genomen. Onze mondelinge toelichting tijdens het gesprek hebben we eveneens schriftelijk aan het ministerie doen toekomen.

Onze toelichting betrof het onderscheidend karakter van het beroep van doktersassistent, het proces van triage en de patiëntveiligheid. Daarmee is het ministerie door de NVDA maximaal ‘gevoed’ met argumenten om een advies aan de nieuwe minister uit te brengen. Hoe dat er uit gaat zien, is nog onbekend. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Onze formele aanvraag wordt gesteund door vijf belangrijke werkgeverspartijen. In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Een onwenselijke situatie die vraagt om een opleiding en titelbescherming. De huidige zorg vereist een deskundige professional die aantoonbaar haar vak verstaat. De doktersassistent hoort thuis in artikel 34 van de Wet BIG.

Meer informatie