Instrument generatiebeleid CAO Ziekenhuizen - NVDA

Instrument generatiebeleid CAO Ziekenhuizen

Het generatiebeleid in de CAO Ziekenhuizen 2017 – 2019 houdt in dat 60plussers ervoor kunnen kiezen minder uur te gaan werken.

Het Generatiebeleid staat open voor medewerkers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn of worden. Gebruik maken van de regeling Generatiebeleid houdt in dat de medewerker een vrijstelling krijgt van een deel van het aantal overeengekomen uren conform de huidige arbeidsovereenkomst. Hierbij dient ten minste 50% van een voltijd dienstverband te worden gewerkt.

Om de medewerkers en werkgevers te ondersteunen bij hun afwegingen generatiebeleid toe te passen laten cao-partijen op centraal niveau een instrumentarium ontwikkelen waarmee op organisatieniveau kan worden berekend wat de financiële en formatieve gevolgen zijn voor door de instelling indien een afspraak met medewerker(… s) wordt gemaakt. Dit instrumentarium biedt de medewerker eveneens de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de keuze om minder uren te gaan werken.

De uitkomsten hiervan zullen zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. Uiterlijk januari 2018 dienen de feitelijke en de te verwachten toepassing van het generatiebeleid beschikbaar te zijn.
Meer informatie