Doktersassistent helpt te besparen op zorgkosten  - NVDA

Doktersassistent helpt te besparen op zorgkosten 

Iedereen heeft recht op een gezond leven en dus op de gezondheidszorg. Om deze toegankelijk te houden, ongeacht de sociaaleconomische status van de patiënt, is de NVDA van mening dat de zorg betaalbaar moet blijven ten aanzien van de zorgpremies, de eigen bijdrage en het eigen risico.

“De NVDA spreekt de hoop uit dat een nieuwe regeringscoalitie deze visie als een van haar uitgangspunten voor de zorg heeft, waarbij we benadrukken dat de NVDA geen politieke partij aanhangt”, aldus Kees Gillis, voorzitter NVDA.

De NVDA moedigt de nieuwe regering aan zich sterk te maken voor:

  • Een verdergaande transitie van tweede- naar de eerstelijn
  • Het verder investeren in het ondersteunende team dat taken van de arts overneemt en daarmee kosten bespaart
  • Het verlagen van de werkdruk, die langzaam aan onhoudbaar wordt
  • Het wegnemen van de verkokering en regeldruk in de zorg

Gillis: “Het vak van de doktersassistent heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld. De doktersassistent is professioneel, deskundig, breed inzetbaar, zelfstandig en een eerste aanspreekpunt. Steeds vaker verricht de doktersassistent veel voorkomende medische handelingen. Wij staan op het standpunt dat de doktersassistent kan helpen met het besparen op de zorgkosten, mits haar expertise ten volle wordt ingezet. De doktersassistent draagt bij aan laagdrempelige, toegankelijke en daarmee betaalbare zorg. Zij is een onmisbare schakel tussen de (huis)arts en de patiënt in de gezondheidszorg.”

De zorgvraag en zorgzwaarte nemen de komende tijd verder toe door vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met een of meer chronische aandoeningen. Het aantal mensen met dementie bijvoorbeeld stijgt explosief als gevolg van de vergrijzing in de toekomst naar meer dan een half miljoen in 2040 (2017: ruim 250.000)

Naar de partijprogramma’s over de zorg