Definitieve tekst CAO Huisartsenzorg online - NVDA

Definitieve tekst CAO Huisartsenzorg online

De definitieve tekst van de nieuwe CAO Huisartsenzorg staat online. Deze CAO loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. Belangrijkste wijzigingen in deze CAO staan vermeld in het principeakkoord en de bijlage bij het principeakkoord, vermeld op pag. 3-6 van de CAO Huisartsenzorg 2017-2019.

In juni werd een principeakkoord bereikt. Deze is voorgelegd aan de leden van alle partijen en is door alle partijen goedgekeurd.

Meer informatie vorige cao’s en functiewaardering