• Home
  • Kan een rechter mijn arbeidsovereenkomst ontbinden?

Kan een rechter mijn arbeidsovereenkomst ontbinden?

De rechter kan je arbeidsovereenkomst ontbinden op verzoek van de werkgever op basis van een aantal in de wet opgesomde redenen die een redelijke grond vormen voor een beëindiging van het dienstverband. Dat kan bijvoorbeeld ongeschiktheid voor de functie zijn, zeer regelmatig ziekteverzuim of verstoorde arbeidsverhoudingen.

Ontslag na 2 jaar arbeidsongeschiktheid en op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld bedrijfssluiting of reorganisatie verloopt via het UWV. Bij ontslag, als je langer dan 24 maanden in dienst was, heb je recht op de wettelijke transitievergoeding, die afhankelijk is van de duur van je dienstverband. Dit recht heb je ook bij het einde op initiatief van de werkgever van contracten voor bepaalde tijd van 24 maanden of langer. De hoogte is tot 10 dienstjaren per ½ gewerkt jaar 1/6 maandsalaris en na 10 jaar ¼ maandsalaris per gewerkt ½ jaar, indien je in dat geval boven de 50 jaar ben is de vergoeding een ½ maand salaris per ½ jaar.

De transitievergoeding is niet door de werkgever verschuldigd als je als werknemer ernstige verwijten te maken zijn in het kader van het gegeven ontslag. Je moet binnen 3 maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd, een verzoek tot betaling van de transitievergoeding indienen bij de rechter, daarna is het recht daarop vervallen. Ook hier geldt dat je zo spoedig mogelijk juridisch advies moet vragen.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg