• Home
  • Ik wil na mijn zwangerschapsverlof minder werken. Moet mijn werkgever op mijn verzoek instemmen?

Ik wil na mijn zwangerschapsverlof minder werken. Moet mijn werkgever op mijn verzoek instemmen?

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur heb je het (wettelijk) recht om eenmaal per twee jaar je werkgever te vragen om binnen je eigen functie je arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen. Je moet dan wel tenminste een jaar in dienst zijn. Aanpassing van het aantal te werken uren vindt niet plaats tijdens ziekte. Let op: Deze wet geldt alleen voor organisaties met tien of meer werknemers.

Het verzoek om meer of minder te gaan werken, moet je vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum indienen. Je moet aangeven op welke tijdstippen je wilt werken. je werkgever moet één maand voorafgaand aan de gevraagde ingangsdatum een schriftelijke en gemotiveerde beslissing nemen. Als hij dit niet doet, wordt het aantal uren (en salaris) automatisch aangepast volgens jouw verzoek.

De werkgever kan een verzoek om meer of minder te gaan werken niet snel afwijzen: hij moet daarvoor ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ hebben. Een zwaarwegend bedrijfsbelang doet zich bijvoorbeeld voor als er bij herbezetting van de vrijgekomen uren of bij de invulling van het rooster ernstige problemen ontstaan vanwege een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Of dat uitbreiding niet mogelijk is omdat er onvoldoende geld of ruimte in de personeelsformatie is.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg