‘De arbeidsvoorwaarden kunnen beter’ - NVDA

‘De arbeidsvoorwaarden kunnen beter’

‘Als ik ergens een mening over heb, dan vind ik het belangrijk om die te uiten.’ Claudia Dalacu werkt als doktersassistent op de poli gynaecologie in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. Daarnaast is ze lid van de NVDA expertgroep ziekenhuizen. Ze vertelt graag over haar betrokkenheid bij de beroepsvereniging.

‘Ik werk sinds 2018 als doktersassistent op de polikliniek, na jaren werken als verzorgende. Een mooie overstap, ik ben nog steeds blij dat ik het heb gedaan. Naast mijn werk ben ik actief in de Expertgroep Ziekenhuizen. Doel is de zichtbaarheid van doktersassistenten groter te maken. We mogen veel handelingen verrichten, maar het is niet altijd duidelijk hoe en wat. We vergaderen als expertgroep eens in de twee maanden. Het is fijn om ervaringen uit te wisselen en elkaar advies en tips te geven.

Daarnaast ben ik actief in de commissie arbeidsvoorwaarden en de klankbordgroep NU ’91. Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden is nog wel wat te verbeteren. We denken ook mee over de opleiding. Die is nu erg gericht op de huisartsenpraktijk. Er mag meer aandacht komen voor doktersassistenten in ziekenhuizen, want dat zijn er veel.

Het is leuk om zo betrokken te zijn bij het beroep. Ik vind het belangrijk en geen probleem om op de voorgrond te treden. Ik heb in ieder geval nooit spijt dat ik mijn mond heb gehouden.’

Meer weten over de expertgroep? Of lid worden van de groep? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Menkelien Sikkema via vrijwilligers@nvda.nl