JGZ

JBp20150618-4053De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgt ervoor dat kinderen op het consultatiebureau en op school onderzocht worden en zorgt daarnaast voor voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Gemeenten laten de JGZ vaak uitvoeren door de GGD’en.Wat doet de doktersassistent?

  • screenen van kinderen aan de hand van zintuigonderzoek en vragenlijsten
  • adviezen en voorlichting geven, bijvoorbeeld over voeding, luizen en gebitsverzorging
  • bij afwijkingen overleggen met jeugdarts en/of verpleegkundige
  • vaccinaties geven, zoals DTP en HPV

Actueel
De NVDA, AJN Jeugdartsen Nederland en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vakgroep Jeugd overhandigden woensdag 2 november 2016 het Standpunt ‘Samen voor de Jeugd’, aan de commissie Jeugd van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten.img_0223

De drie beroepsverenigingen maken zich sterk voor behoud van een kwalitatief goede basis van het jeugdbeleid.
Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschrijven met het standpunt niet alleen waar de JGZ voor staat, maar uiten een aantal zorgpunten.

Lees ook de blog hierover van de NVDA, V&VN en AJN gezamenlijk

Achtergrond
Flexibilisering, veranderingen in het basisaanbod preventie en de transitie Jeugdzorg leiden tot grote veranderingen in de JGZ. De JGZ blijft ook de komende tijd volop in ontwikkeling: door het nieuwe Basispakket JGZ, de stelselherziening jeugd en door de gevolgen van de Participatiewet, de vernieuwde Wmo en het Passend Onderwijs.

Meer lezen?
Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg (2009)
Competenties doktersassistent werkzaam bij instellingen van de Jeugdgezondheidszorg (2010)

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op