Algemene voorwaarden NVDA academie

Deze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing bij inschrijving op en deelname aan scholingsactiviteiten via de NVDA academie.

Deelname

De NVDA heeft een faciliterende rol bij het aanbod van de opleidingen en werkt onder meer samen met aanbieders van opleidingen voor doktersassistenten. Deze aanbieders zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding.

De scholing is toegankelijk voor leden en niet-leden. Bij sommige scholingen kunnen ook andere beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen, praktijkondersteuners of verpleegkundigen) aan de scholingsactiviteit deelnemen, bijvoorbeeld bij die scholingen die meer gericht zijn op het functioneren van het team. Inschrijving voor de scholingsactiviteiten is mogelijk via de website van de NVDA, www.nvda.nl/nvda-academie.

Na inschrijving ontvangen deelnemers een bevestiging van deelname. We behandelen aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.

Betaling

Voor de betaling van een scholingsactiviteit ontvangt de deelnemer ruim een maand voor aanvangsdatum een factuur via e-mail. De deelnemer kan bij de aanmelding aangeven om de factuur naar de werkgever te mailen. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur voor jouw deelname aan de cursus.

De deelnemer dient voor de aanvangsdatum zorg te dragen voor betaling.

Annulering

Bij inschrijving voor scholingsactiviteiten van de NVDA academie geldt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze termijn is kosteloze annulering mogelijk. Na het verlopen van de bedenktijd is annuleren uitsluitend schriftelijk mogelijk tot vier weken voor de aanvangsdatum van de scholingsactiviteit. De NVDA academie berekent dan € 30,- administratiekosten. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvangsdatum van de scholingsactiviteit zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

Bij incompany trainingen kan er verzocht worden om een training op maat. Als daartoe op enig verzoek van een opdrachtgever activiteiten voor zijn ingezet, eindigt de bedenktijd.

Mits tijdig per mail aangegeven kan bij verhindering een plaatsvervanger aan de scholingsactiviteit deelnemen. Degene die zich oorspronkelijk voor de scholingsactiviteit heeft opgegeven, blijft verantwoordelijk voor de betaling van het deelnemersgeld. Als de plaatsvervanger geen lid is van de NVDA, geldt de niet-ledenprijs.

Indien de scholingsactiviteit door onvoldoende aanmeldingen, ziekte van een trainer of andere reden onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft de NVDA academie het recht de scholingsactiviteit te annuleren. De NVDA academie betaalt deelnemersgelden binnen een termijn van vier weken terug.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de scholingsactiviteit uitgereikt. Vooraf kunnen deelnemers ter voorbereiding op de scholingsactiviteit een vragenlijst of opdracht toegestuurd krijgen.

Accreditatie

De NVDA schept in haar faciliterende rol voorwaarden aan de aanbieders van de opleidingen, zoals onder andere een toekenning van accreditatie aan de opleidingsactiviteit. Ook kan de NVDA zelf accreditatie aanvragen van door anderen aangeboden scholing. De organisatie aan wie de accreditatie voor deze scholingsactiviteit toegekend is, draagt zorg voor inschrijving van de accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent waarin de deelnemers ingeschreven zijn.

Copyright

Het cursusmateriaal is eigendom van de NVDA academie of van de organisatie die namens de NVDA Academie de scholingsactiviteit verzorgt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar mag cursusmateriaal op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt en/of in een retrievalsysteem worden opgeslagen.

Vertrouwelijkheid

De NVDA academie gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die tijdens een nascholingsactiviteit uitgewisseld wordt.

Evaluatie

De NVDA academie verzorgt namens de aanbieder van de opleiding/ scholing een evaluatie van de scholingsactiviteit. Daartoe stelt zij deelnemers in staat om anoniem een evaluatieformulier in te vullen. Als deelnemers hun persoonlijke gegevens op het evaluatieformulier vermelden, houdt de NVDA academie zich het recht voor om contact met hen op te nemen

Klachten

De NVDA zorgt er in haar faciliterende rol voor dat zowel de NVDA als de aanbieder van de opleiding/ scholing de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt.

Als de inhoud van een scholingsactiviteit daartoe aanleiding geeft, kan een deelnemer binnen zeven dagen na de scholingsactiviteit bij de NVDA academie schriftelijk/per mail een klacht indienen via academie@nvda.nl. Op grond van de evaluatieformulieren die de NVDA academie ontving en van eisen uit de accreditatieregeling beoordeelt de NVDA academie de klacht binnen een termijn van vier weken.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg