Algemene voorwaarden NVDA academie

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij inschrijving op en deelname aan scholingsactiviteiten van de NVDA academie.

Deelname 
De NVDA academie verzorgt scholingsactiviteiten voor doktersassistenten. De scholing is toegankelijk voor leden en niet-leden. Indien hun werkzaamheden een verwantschap hebben met die van een doktersassistent, kunnen ook andere beroepsbeoefenaren (zoals praktijkondersteuners of verpleegkundigen) aan de scholingsactiviteit deelnemen. Inschrijving voor de scholingsactiviteiten is mogelijk via de website van de NVDA, www.nvda.nl. Na inschrijving ontvangen deelnemers een bevestiging van deelname. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Betaling  
De betaling van een scholingsactiviteit verloopt via automatische incasso, tenzij anders is bepaald. De incasso geschiedt twee weken voordat de cursus plaatsvindt, tenzij dit in verband met latere aanmelding niet meer mogelijk is. In dat geval geschiedt de automatische incasso zo snel mogelijk na de aanmelding.

Als geen incasso kan plaatsvinden, ontvangt de deelnemer hierover bericht. De deelnemer dient binnen twee weken na dit bericht zorg te dragen voor betaling.

Annulering  
Bij inschrijving voor scholingsactiviteiten van de NVDA academie geldt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze termijn is kosteloze annulering mogelijk. Na het verlopen van de bedenktijd is annuleren uitsluitend schriftelijk mogelijk tot vier weken voor de aanvangsdatum van de scholingsactiviteit. De NVDA academie berekent dan € 25,- administratiekosten. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvangsdatum van de scholingsactiviteit zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

Bijvoorbeeld bij incompanytrainingen kan er verzocht worden om een training op maat. Als daartoe op enig verzoek van een opdrachtgever activiteiten voor zijn ingezet, eindigt de bedenktijd.

Mits tijdig per mail aangegeven kan bij verhindering een plaatsvervanger aan de scholingsactiviteit deelnemen. Degene die zich oorspronkelijk voor de scholingsactiviteit heeft opgegeven, blijft verantwoordelijk voor de betaling van het deelnemersgeld. Als de plaatsvervanger geen lid is van de NVDA, geldt de niet-ledenprijs.

Indien de scholingsactiviteit door onvoldoende aanmeldingen, ziekte van een trainer of  andere reden onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft de NVDA academie het recht de scholingsactiviteit te annuleren. De NVDA academie betaalt deelnemersgelden binnen een termijn van vier weken terug.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de scholingsactiviteit uitgereikt. Vooraf kunnen deelnemers ter voorbereiding op de scholingsactiviteit een vragenlijst of opdracht toegestuurd krijgen.

Accreditatie
De NVDA academie biedt geaccrediteerde scholingsactiviteiten aan. De organisatie aan wie de accreditatie voor deze scholingsactiviteit toegekend is, draagt zorg voor inschrijving van de accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent waarin de deelnemers ingeschreven zijn.

Copyright
Het cursusmateriaal is eigendom van de NVDA academie of van de organisatie die namens de NVDA Academie de scholingsactiviteit verzorgt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar mag cursusmateriaal op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt en/of in een retrievalsysteem worden opgeslagen.

Vertrouwelijkheid
De NVDA academie gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die tijdens een nascholingsactiviteit uitgewisseld wordt.

Evaluatie
De NVDA academie verzorgt een evaluatie van de scholingsactiviteit. Daartoe stelt zij deelnemers in staat om anoniem een evaluatieformulier in te vullen. Als deelnemers hun persoonlijke gegevens op het evaluatieformulier vermelden, houdt de NVDA academie zich het recht voor om contact met hen op te nemen.

Klachten
De NVDA Academie neemt bij de organisatie van scholingsactiviteiten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Als de inhoud van een scholingsactiviteit daartoe aanleiding geeft, kan een deelnemer binnen zeven dagen na de scholingsactiviteit bij de NVDA academie schriftelijk/per mail een klacht indienen via academie@nvda.nl . Op grond van de evaluatieformulieren die de NVDA academie ontving en van eisen uit de accreditatieregeling beoordeelt de NVDA academie de klacht binnen een termijn van vier weken.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg