• Home
  • Petitie voor triagisten

Petitie voor triagisten

De NVDA ondersteunt de Beroepsvereniging Triagisten Nederland (BTN) met de oproep voor een petitie om in gesprek te kunnen gaan met de werkgevers.

Volgens BTN staan de triagisten op omvallen door het vele invallen en wil aan de slag met het nijpende tekort aan triagisten en invaldiensten.

BTN constateert:

  • Onderbezetting van triagisten leidt tot veel overwerken
  • Vaak ad hoc invallen leidt tot uitputting van triagisten
  • De hoge werkdruk kan schadelijk zijn voor de triagist en voor de zorgvrager
  • Onderbezetting bij triagisten leidt tot het inzetten van ongekwalificeerd personeel
  • Het voldoen aan de normwaarde van de huisartsenspoedzorg stagneert
  • De huisartsenspoedzorg zal instorten als de kwaliteit niet langer gewaarborgd kan worden

BTN verzoekt:

  • Gelijkwaardig en gelijktijdig overleg tussen alle partijen die betrokken zijn in het leveren van de huisartsenspoedzorg
  • Zoek zowel in als naast bestaande arbeidsovereenkomsten naar mogelijkheden om de kwantiteit van triagisten te verhogen

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg