Petitie voor triagisten - NVDA

Petitie voor triagisten

De NVDA ondersteunt de Beroepsvereniging Triagisten Nederland (BTN) met de oproep voor een petitie om in gesprek te kunnen gaan met de werkgevers.

Volgens BTN staan de triagisten op omvallen door het vele invallen en wil aan de slag met het nijpende tekort aan triagisten en invaldiensten.

BTN constateert:

  • Onderbezetting van triagisten leidt tot veel overwerken
  • Vaak ad hoc invallen leidt tot uitputting van triagisten
  • De hoge werkdruk kan schadelijk zijn voor de triagist en voor de zorgvrager
  • Onderbezetting bij triagisten leidt tot het inzetten van ongekwalificeerd personeel
  • Het voldoen aan de normwaarde van de huisartsenspoedzorg stagneert
  • De huisartsenspoedzorg zal instorten als de kwaliteit niet langer gewaarborgd kan worden

BTN verzoekt:

  • Gelijkwaardig en gelijktijdig overleg tussen alle partijen die betrokken zijn in het leveren van de huisartsenspoedzorg
  • Zoek zowel in als naast bestaande arbeidsovereenkomsten naar mogelijkheden om de kwantiteit van triagisten te verhogen

Zie ook