• Home
  • NVDA zoekt leden voor de Ledenraad

NVDA zoekt leden voor de Ledenraad

Jouw ideeën, ervaringen en inzet zijn hard nodig om de leden te kunnen blijven representeren. Ben je doktersassistent en wil jij meedenken en besluiten over de NVDA nemen? Sluit je dan aan bij de Ledenraad!

Daarnaast is de Ledenraad van cruciaal belang voor efficiënte en slagvaardige besluitvorming in het bestuur, omdat zij instemming kan geven namens alle leden.

De Ledenraad denkt mee en neemt besluiten over onder andere de resultaten van de cao-onderhandelingen, het beroepscompetentieprofiel, de beroepscode, over de begroting, jaarrekening en verantwoording en over de jaarlijkse contributie en vrijwilligersvergoeding.

Nieuwsgierig?

Je bent meer dan welkom om bij een vergadering aan te schuiven. Om te beleven wat er zoal voorbijkomt en je hiermee verder te verdiepen in wat er in de keuken van de NVDA gebeurt. Voorwaarde is dat je lid bent van de NVDA, met een Crebo-erkend diploma.

Mail voor informatie en/of meld je aan als toehoorder voor onze vergadering! Ledenraad@nvda.nl

De NVDA-ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan en bestaat uit afgevaardigden van de leden van de NVDA. De ledenraad vergadert 4 keer per jaar en is het ‘parlement’ van de NVDA.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg