• Home
  • Nieuws tags: vaccinatie

Nieuws

Actuele stand van zaken coronavaccinatie

Vandaag heeft de NVDA samen met NVvPO en NVvPM weer regulier overleg gehad met LHV, Ineen en NHG over de laatste ontwikkelingen rondom de grootschalige coronavaccinatie. Steeds meer wordt bekend, maar er blijven ook nog genoeg vragen.

Start pneumokokkenprik ouderen

Ouderen worden sneller en erger ziek door pneumokokken. Zij kunnen een ernstige ziekte krijgen zoals longontsteking. Daarom krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 in het najaar van 2020 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik.

Pneumokokkenprik ouderen najaar 2020

Vanwege de COVID-19 uitbraak adviseerde de Gezondheidsraad in april 2020 tot herprioritering van de doelgroep.
De Gezondheidsraad adviseerde in 2018 om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de vijf jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie (bij 60, 65, 70 en 75 jaar).

Praktijkhandleiding griepprik 2019 online

Met ingang van 2019 wordt een quadrivalent griepvaccin gebruikt dat beschermt tegen 4 griepvirussen. In de handleiding ook aandacht voor de tweede vaccinatie bij kinderen tussen de 6 maanden en 9 jaar oud.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg