• Home
  • Nieuws tags: stage

Nieuws

SSFH zet Stimuleringsregeling stageplaatsen ook in 2021 voort

Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt mede door een verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg en het gebrek aan stageplaatsen waardoor nieuwe instroom beperkt is. Regionale organisaties hebben vaak mooie innovatieve ideeën om het tekort aan te pakken en meer stageplaatsen te creëren.

NVDA ernstig bezorgd over stageplekken

Door corona is er de afgelopen maanden een groot tekort ontstaan aan stageplekken, met name voor mbo’ers. Dat geldt voor alle sectoren en zeker ook voor doktersassistenten in opleiding. De NVDA is ernstig bezorgd over deze ontwikkeling en zit niet stil.

Extra data cursus Stagebegeleiding

Er zijn extra data beschikbaar voor de cursus Stagebegeleiding vanwege de grote interesse. Ook voor de verdiepingstraining zijn extra plaatsen beschikbaar!

Stageconferentie: denk jij mee?

Het doel van deze conferentie is het bespreken van ideeën om het tekort aan stageplaatsen aan te pakken. We zijn op zoek naar doktersassistenten die mee willen denken.

Stageplaatsen speerpunt voor NVDA

Voorzitter Kees Gillis heeft tijdens de Week van Zorg en Welzijn tijdens de theatershow “de spil in de praktijk” in Den Bosch de aanwezige doktersassistenten gewezen op het belang van voldoende stageplaatsen.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg