Samen kunnen we meer in de ziekenhuizen - NVDA

Samen kunnen we meer in de ziekenhuizen

De NVDA nam in april 2024 deel aan een regionaal overleg van doktersassistenten en opleiders van verschillende regionale ziekenhuizen: Ter Gooi, Meander MC, Gelderse Vallei, St Antonius en Diakonessenhuis. De focus van de bijeenkomst lag op de uitdagingen van het opleiden binnen het ziekenhuis en hoe dit aan te pakken. Hoe leiden we de BOL & BBL studenten op? 

Samenwerken en versnellen is van groot belang, want het tekort aan doktersassistenten stijgt. Daarbij meenemend dat ook vaste stageplaatsen voor de BOL studenten noodzakelijk zijn.

Opleiden is het nieuwe werven

De deelnemers concludeerden dat “opleiden het nieuwe werven” is. Door te investeren in opleiden, kunnen ziekenhuizen effectief hun eigen toekomstige werknemers vormen en werven.

Samen bespraken we manieren om elkaar te kunnen helpen en het proces van opleiden te versnellen. Zo denken we bijvoorbeeld na over gezamenlijke bijeenkomsten voor BBL studenten waarbij docenten van het ROC lesgeven in een van de betrokken ziekenhuizen.

Vervolg actie

Op 8 juni is het volgende overleg, dan sluit ook het UMCU aan. Ook de ROC’s willen graag meewerken. Samen leren en elkaar versterken, daar gaan we voor!