Nieuw Beroepscompetentieprofiel op komst - NVDA

Nieuw Beroepscompetentieprofiel op komst

NVDA werkt aan een nieuw Beroepscompetentieprofiel (BCP). In het nieuwe BCP is er meer aandacht voor de verschillende werkvelden waarin doktersassistenten werkzaam zijn.

Het BCP is de basis van het vak doktersassistent. In het BCP staan de kennis en vaardigheden die een doktersassistent in huis heeft. En dat is nu meer dan ooit belangrijk, in tijden van werkdrukte, personeelstekorten en soms een lage waardering.

Kwaliteiten op de werkvloer

Wat betekent het Beroepscompetentieprofiel voor jou als doktersassistent op de werkvloer? Wat heb jij aan deze publicatie? Met het BCP laat je zien welke kwaliteiten jij als doktersassistent hebt. Het is daarom een goede basis voor het voeren van gesprekken met je werkgever/ praktijkmanager over je loopbaan. Bijvoorbeeld in een gesprek over welke kwaliteiten jij al hebt en waar je je verder in wilt ontwikkelen. Het BCP wordt daarom vaak erbij gepakt tijdens HR-gesprekken.

Voor de opleiding

Ook wordt het Beroepscompetentieprofiel gebruikt als bron voor het bijstellen of updaten van de opleiding tot doktersassistent. Waardoor de nieuwe lichting doktersassistenten meer aansluit bij de huidige werkzaamheden. Ook geeft het de student richting en houvast hoe het werk van de doktersassistent wordt uitgevoerd.

De werkwijze

We houden interviews met tientallen doktersassistenten uit diverse werkvelden, waaronder huisartsenzorg, arbodiensten, universitaire en algemene ziekenhuizen en ggd-en. Daarbij staat de vraag centraal: hoe is je werk veranderd in de afgelopen jaren? De resultaten uit deze interviews nemen we mee in rondetafelgesprekken met werkgevers- en werknemerspartijen om zo tot een geüpdate versie te komen van het BCP wat aansluit op de uitvoering van het vak doktersassistent anno 2025. Deze gesprekken vinden plaats in juni.

Het streven is dat er op 1 september een nieuw Beroepscompetentieprofiel ligt.