Nederlandse Long COVID Dag 2024 - NVDA

Nederlandse Long COVID Dag 2024

Op vrijdag 19 april 2024 vindt de 1ste Nederlandse Long COVID Dag plaats in Amersfoort. Deze dag biedt een interessant en educatief programma voor (para-) medische professionals uit alle disciplines die betrokken zijn bij de diagnose en zorg van Long COVID patiënten in Nederland. Ook doktersassistenten zijn van harte welkom.

Het programma bestaat uit plenaire sessies, break-out sessies. Ook is er veel ruimte voor vragen en discussie.

De organisatie van deze dag wordt verzorgd door Virology Education en Stichting Long COVID, in samenwerking met een multidisciplinair comité van experts.

Over Long COVID

Long COVID is een multisysteemaandoening die wordt ervaren door ongeveer 10-20% van de mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2. Meer dan 200 symptomen zijn geassocieerd met verschillende organen, wat de variabiliteit in klinische manifestaties en de complexiteit van het coördineren van zorgtrajecten onderstreept.

Zorg verbeteren

De ziektelast wordt onvoldoende onderkend, wat de noodzaak benadrukt om het bewustzijn te vergroten en de dialoog tussen medisch professionals, experts en de maatschappij te bevorderen. Zo kunnen we de persoonsgerichte zorg te verbeteren en de aanzienlijke impact die COVID op lange termijn heeft op de gezondheid, de economie en de samenleving verminderen.

Meer informatie over deze dag