Eerste congres medisch assistenten in Maasstad Ziekenhuis, in samenwerking met NVDA - NVDA

Eerste congres medisch assistenten in Maasstad Ziekenhuis, in samenwerking met NVDA

Op de Dag van de Doktersassistent organiseerde het Maassstad ziekenhuis in Rotterdam het eerste congres voor medisch assistenten en doktersassistenten, in samenwerking met de NVDA.

Doel van het congres was meer zichtbaarheid en inspraak voor doktersassistenten op de werkvloer. De avond opende met een inleiding over de Poli van de Toekomst en verandering.

Inspraak & zeggenschap

Voor assistenten in het ziekenhuis is zeggenschap van belang. Dit is in de Wet WKKGZ geregeld. NVDA-beleidsmedewerker Menkelien Sikkema nam de zaal mee in de praktijk van deze wet met de workshop ‘Kapitein op je eigen schip’. De kern: Als assistent kun je zelf beslissen als het gaat over de ontwikkeling en inhoud van je beroep. Én je moet de kans krijgen en nemen om inspraak en invloed te hebben als het je beroep raakt.

Poliplatform

NVDA-lid Daniella Van der Stolpe vertelde de zaal vervolgens over het poliplatfom dat zij enkele jaren geleden oprichtte in het Tergooi Medisch Centrum in Hilversum. Daniella: ‘Het platform verbindt alle poliklinieken in het ziekenhuis, die vroeger allemaal eilandjes waren. Zo kun je beter duidelijk maken wat doktersassistenten nodig hebben om hun werk goed te doen.’

Bevoegd & bekwaam

NVDA-beleidsmedewerker Sietsche van Gunst gaf inzichten over bevoegd & bekwaam. Op grond van de Wet BIG is het niet altijd even duidelijk wat je wel en niet zelfstandig mag uitvoeren als doktersassistent. Sietsche gaf toelichting op voorbehouden en risicovolle handelingen. Als doktersassistent mag je die uitvoeren mits aan voorwaarden is voldaan. Meer hierover kun je binnenkort lezen in een factsheet die de NVDA binnenkort publiceert.

Kortom, het was een inspirerende en leerzame avond, waar er nog meer van zullen volgen!