Doktersassistenten denken mee over nieuw beroepscompetentieprofiel - NVDA

Doktersassistenten denken mee over nieuw beroepscompetentieprofiel

Door NVDA beleidsmedewerker Sietsche van Gunst

Er verandert veel in de gezondheidszorg. Daarom ontwikkelt de NVDA een nieuw Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent. Doktersassistenten denken en praten mee over de inhoud van dit document. ‘Als je over onze werkzaamheden praat, dan zijn we toch alleskunners als doktersassistent!’

Het oude Beroepscompetentieprofiel (BCP) Doktersassistent was al weer vijf jaar oud en paste niet meer, gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de ICT en eHealth, veranderingen in de patiëntenpopulatie en positieve gezondheid. Dit alles vereist andere vaardigheden van de doktersassistent dan vijf jaar geleden.

Aanpak

De NVDA wil het dan ook goed aanpakken en niet alleen de inbreng van werkgevers maar vooral ook die van doktersassistenten zelf verwerken. Start van de procedure om het BCP te vernieuwen waren interviews met doktersassistenten uit diverse werkvelden. Zij kregen de vraag voorgelegd: hoe is je werk in de afgelopen 5 jaar veranderd? Dat leverde een schat aan informatie op.

Meer regie

Een van de inzichten was dat doktersassistenten veel meer regie krijgen en nemen onder invloed van de drukte in de gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld simpel genoeg geen tijd meer voor veel overleg, dus pakt de doktersassistent eigen regie en maakt ze op die manier een enorme ontwikkeling door. Ook de veelheid aan taken maakt indruk. Een assistent in één van de interviews verwoordde het zo:

‘Als je over onze werkzaamheden praat, dan zijn we toch alleskunners als doktersassistent!’

Wat betekent een nieuw BCP voor jou?

• Het BCP is de professionele standaard van je vak.
• Met het BCP kun je laten zien dat jij de spil bent op diverse plekken in de gezondheidszorg.
• Met het BCP laat je zien wat jij als dokters-assistent aan kennis en kunde in huis hebt.
• Je kunt de competenties in het BCP ook gebruiken als leidraad om (al dan niet samen met je werkgever) te kijken waarin je je nog kunt ontwikkelen. Zo helpt het BCP je om te groeien en je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
• Ook het onderwijs aan student-doktersassistenten is gebaseerd op het BCP.

Planning

Naar verwachting ligt er eind juli een nieuw Beroepscompetentieprofiel dat door alle werkgeverspartijen is geaccordeerd. In augustus kunnen dan de overleggen starten binnen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daar zit de NVDA aan tafel met het onderwijs om een nieuw Kwalificatiedossier te maken, gebaseerd op het nieuwe BCP. Het Kwalificatiedossier is de basis voor het onderwijs aan student-doktersassistenten.