De ontwikkelingen rond Co-Med - NVDA

De ontwikkelingen rond Co-Med

Als vereniging volgen wij de ontwikkelingen rondom de commerciële huisartsenpraktijkorganisatie Co-Med nauwlettend. De NVDA benadrukt dat, ongeacht de structuur van huisartsenpraktijken, de veiligheid van patiënten altijd de hoogste prioriteit moet hebben. Beslissingen over organisatorische veranderingen moeten gericht zijn op het waarborgen van zorgkwaliteit en het beschermen van patiëntenbelangen.

Helaas worden besluiten vaak genomen zonder volledige betrokkenheid van het hele team binnen huisartsenpraktijken, inclusief doktersassistenten en huisartsen zelf. Dit kan leiden tot situaties waarin zorgkwaliteit, patiëntenbelangen en een veilige werkomgeving niet voldoende worden gewaarborgd. Doktersassistenten, als eerste aanspreekpunt voor patiënten aan de telefoon, bevinden zich hierdoor in een moeilijke positie. Zij ervaren direct de impact van besluitvorming waarbij ze onvoldoende zijn betrokken, wat leidt tot onzekerheid en druk in hun dagelijkse werkzaamheden. Desondanks tonen doktersassistenten een ongekend hart voor hun werk. Zij blijven patiënten helpen en bieden hoogwaardige zorg, zelfs wanneer de organisatie hen in de steek laat.

Directeur Nicole Bremer geeft in een reactie: “Hulde aan deze doktersassistenten, die ondanks de onzekerheid voor zichzelf en hun gezin, zich blijven inzetten voor kwaliteit en de zorg voor patiënten. De inzet en het doorzettingsvermogen van doktersassistenten in deze uitdagende tijden is bewonderenswaardig. Zij blijven hun werk met passie en toewijding uitvoeren, ondanks de onzekerheden die de situatie rondom Co-med met zich meebrengen. Het is van essentieel belang dat hun stem wordt gehoord en dat zij worden betrokken bij besluitvorming.”

De NVDA pleit voor een gezondheidssysteem waarin de kennis en ervaring van het gehele team, inclusief doktersassistenten, volledig worden gewaardeerd en benut. Samenwerking en betrokkenheid zijn cruciaal om de zorgkwaliteit voor patiënten te waarborgen. De vereniging roept op tot een open dialoog en meer transparantie in het besluitvormingsproces binnen huisartsenpraktijken.

Ben je als doktersassistent betrokken bij de situatie rondom Co-Med en heb je behoefte aan advies of ondersteuning? De NVDA staat klaar om te helpen. Neem contact op met het secretariaat en we helpen je graag verder.

 

Fotocredit: ANP