Verandering diplomeringstraject triage - NVDA

Verandering diplomeringstraject triage

HDS-en hebben binnen hun koepelvereniging InEen besloten om het diplomeringstraject van triagisten te veranderen. Tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2024 is er sprake van een overgangsregeling.

Het belangrijk kenmerk van de nieuwe regeling is dat niet alleen InEen de normen vaststelt waaraan triagisten moeten voldoen, maar dat ook de NVDA en de BTN betrokken zijn. Op die manier kan de NVDA de belangen van de triagisten die bij de NVDA zijn aangesloten, beter behartigen.

Vanaf 1 juli 2023 neemt het Bureau Diplomering Triage de uitvoering van de regeling van Calibris over. Tot die tijd kun je met vragen bij Calibris terecht.

De nieuwe regeling

Het document beschrijft het Diplomeringstraject Triage (versie 2.0) waarbij alle bouwstenen uit eerdere documenten zijn geëvalueerd en in één document zijn samen gebracht. Hiermee is een eenduidige Regeling Diplomeringstraject Triage ontstaan, die alle betrokken partijen duidelijkheid geeft betreffende hun rol en verplichtingen.

Doel van het diplomeringstraject is de borging van de competenties van houders van het diploma Triage om de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en waar mogelijk, te verbeteren. Hiertoe zijn normen gesteld aan het diplomeringstraject zelf en aan de betrokken partijen.

Zie ook