Uitnodiging deelname werkgroep nieuwe richtlijnmodules mondzorg - NVDA

Uitnodiging deelname werkgroep nieuwe richtlijnmodules mondzorg

TNO werkt momenteel aan 2 richtlijnmodules voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), met als onderwerp ‘Mondzorg’. Bij dit project is de inbreng van diverse expertises cruciaal. Daarom nodigt TNO jullie uit om deel te nemen aan de nieuw op te richten werkgroep die deze modules gaat ontwikkelen.

De JGZ heeft inmiddels 35 richtlijnen. Om jeugdigen de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken uit onderzoek en praktijk.

In dit project willen we de mondgezondheid van 0-18 jarigen verbeteren door

  • de samenwerking tussen de JGZ en mondzorgverleners te versterken. Hiervoor willen we inzicht geven in belangrijke praktische en randvoorwaardelijke aspecten van deze samenwerking.
  • 2 nieuwe JGZ richtlijnmodules rondom het thema mondzorg te ontwikkelen. Deze modules vervangen de handleiding “Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorg” uit 2005.

Uitvoering

In dit project vergaren we kennis door systematisch literatuuronderzoek en door het verzamelen van cliëntervaring, professionele praktijkervaring, ‘best-practices’ en ‘expert-opinion’. Middels consensusvorming formuleren we aanbevelingen.

Benodigde inzet

Naar schatting is de gevraagde tijdsinvestering ongeveer 3-4x een werkgroep bijeenkomst (circa 2-2,5 uur per keer) en het meelezen met documenten. Hiervoor zijn vacatiegelden beschikbaar. De looptijd van het project is 1,5 jaar.

De eerste bijeenkomst vindt plaats in september/oktober 2023 naar waarschijnlijkheid in Utrecht (in overleg).

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij Katharina Preuhs, katharina.preuhs@tno.nl

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”3″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”12820″ order=”asc”]