SOH niet in het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg. Hoe zit dat? - NVDA

SOH niet in het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg. Hoe zit dat?

Zoals je op onze website kunt lezen, ligt er een onderhandelaarsakkoord voor de Cao Huisartsenzorg 2024-2025. In onze raadpleging vroegen veel doktersassistenten zich af waarom hier geen afspraken over de SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) in staan. In dit bericht lees je hoe dat zit.

Een heel terechte vraag. Want een SOH is een goed opgeleide doktersassistent met eigen taken en verantwoordelijkheden. De NVDA vindt dat de taken van doktersassistenten zwaarder en uitgebreid zijn geworden. Doktersassistenten hebben in de loop der jaren een grotere verantwoordelijkheid gekregen; onder andere omdat zij meer medisch-technische handelingen uitvoeren, bijvoorbeeld als SOH.

Vorige cao

Maar in het vorige cao akkoord 2022-2023 ís al afgesproken om de functie van doktersassistent te onderzoeken en opnieuw te wegen. In dat kader spreken we van het FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg). Omdat deze afspraken al waren gemaakt, vind je hierover niets terug in het onderhandelaarsakkoord. De uitkomst van het herwaarderingstraject is ook niet van invloed op een eventueel definitief akkoord op de Cao Huisartsenzorg 2024-2025.

Herwaardering

Afgelopen zomer is het herwaarderingstraject voor de doktersassistent gestart, daarin zal ook de SOH worden meegenomen in de weging. Het onderzoek loopt nog. De resultaten volgen op zijn vroegst in de loop van 2024. Dan pas zal duidelijk worden of en in hoeverre de functie van doktersassistent (mogelijk) hoger gewaardeerd zal moeten worden.