Onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg 2024-2025: de status - NVDA

Onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg 2024-2025: de status

Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Huisartsenzorg 2024-2025 is voorgelegd aan onze achterban. Nu is de NVDA ledenraad aan zet.

De nieuwe cao loopt in principe van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025, maar is nog niet definitief. Er zijn meerdere cao-partijen bij betrokken. Onze eigen leden konden via een korte online peiling hun mening geven over het onderhandelaarsakkoord. De NVDA ledenraad neemt de uitkomsten hiervan mee en komt uiterlijk 6 december tot een besluit.

Waardevolle meningen

Het is nu ook even afwachten hoe de achterbannen van de andere cao-partijen gaan reageren op dit onderhandelaarsakkoord. NVDA directeur Jellie Klaver: ‘Zodra de reactie van de andere cao-partijen bekend is, laten wij dat jullie uiteraard weten. Via onze online peiling hebben wij veel meningen ontvangen. Dank daarvoor, deze input is heel waardevol.’

Heb je vragen over dit onderhandelaarsakkoord? Mail dan naar cao@nvda.nl