Nieuwe cursus Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn - NVDA

Nieuwe cursus Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Bijpraten op het congres

Update 16 maart 2023: De scholing start op 17 mei.

Ben je een zorgprofessional op niveau 4? En wil je graag zorg verlenen waarbij de persoon en niet de ziekte centraal staat? Dan is de cursus ‘Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn’ bij Hogeschool Viaa misschien iets voor jou. De cursus start op 17 mei 2023.

Doktersassistenten niveau 4 krijgen na certificering van deze cursus toegang tot de 1-jarige opleiding tot ‘Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk’ bij Hogeschool Viaa.

Wat is persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte zorg kenmerkt zich doordat de zorgprofessional samen met de patiënt beslissingen maakt over de zorg en behandeling. Deze gezamenlijke beslissingen kunnen leiden tot meer cliënttevredenheid, beter geïnformeerde cliënten, betere therapietrouw en een betere relatie tussen patiënt en zorgverlener. Uit onderzoek door de Patiëntenfederatie Nederland (2017) blijkt dat vrijwel alle patiënten samen met hun zorgverlener willen beslissen.

Inhoud

In deze cursus willen we aandacht besteden aan het begeleiden van mensen met of zonder voldoende gezondheidsvaardigheden waarbij er aandacht wordt gegeven aan hulpmiddelen die hierbij ingezet kunnen worden, zoals het leefstijlroer, positieve gezondheid, gebruik van EHealth en zorg op afstand.

De lesstof is gebaseerd op actuele inzichten en gaat over persoonsgerichte zorg en communicatie, kritisch redeneren, professionele verslaglegging en het maken van een individueel zorgplan. Deze kennis en vaardigheden kun je direct toepassen in de dagelijkse zorgpraktijk en draagt bij aan jouw professionalisering. Daarnaast neem je deel aan een hbo-capaciteitentoets, waarmee je gericht advies krijgt over het volgen van een eventuele vervolgopleiding op hbo-niveau. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Zie ook