Meldpunt cao Huisartsenzorg: de status - NVDA

Meldpunt cao Huisartsenzorg: de status

In augustus 2023 opende de NVDA het Meldpunt cao Huisartsenzorg. Hier is goed gebruik van gemaakt. Wat viel ons op?

We hebben niet voor niets een cao. Hierin worden afspraken tussen werknemers en werkgevers vastgelegd. De NVDA ving signalen op dat sommige werkgevers de cao Huisartsenzorg niet altijd nauwkeurig naleven. Dat hoeft niet per se onwil te zijn. Het kan ook onwetendheid zijn. Om een beter beeld te krijgen van wat er leeft en speelt, openden we het Meldpunt cao Huisartsenzorg.

Pauze, overwerk en kilometervergoeding

Hoewel je in je pauzetijd volgens de nog lopende cao niet krijgt doorbetaald, gingen veel meldingen over het überhaupt niet kunnen nemen van pauzes. ‘We moeten ook in onze pauze altijd beschikbaar zijn’, zegt een doktersassistent. Ook het niet betalen van overwerk en werken op zaterdag kwamen naar voren.

Vakantie

Het blijkt vaak lastig om vakantie op te nemen in een periode die jij kiest. Dat werd veel genoemd. Een doktersassistent schrijft: ‘De vakanties zijn door samenwerking met een andere praktijk vast ingedeeld. (…) Ik heb dus geen vakantie-uren meer over.’ Ons advies: pak de cao erbij, met name art. 8.1 lid f, g en h geven jouw houvast. Let op: van de huidige cao.

Daarnaast werd de kilometervergoeding veel genoemd: sommige werkgevers betalen bijvoorbeeld geen kilometervergoeding als de doktersassistent naar een scholing gaat. Terwijl je daar volgens de cao wel recht op hebt. De kilometervergoeding geldt voor zowel scholing (art. 6.3) als loopbaangerichte scholing (art. 6.4). Let op: van de huidige cao die eind december 2023 afloopt.

Scholing en contributie

Een aantal werkgevers wil ook de scholing van de doktersassistent niet betalen. Wat verder opviel is dat sommige werkgevers niet bijdragen aan de contributie voor de NVDA – uit onwil of onwetendheid. In de cao staat dat de werkgever in ieder geval de verplichting heeft 70% hieraan bij te dragen. Dit geldt voor elke werknemer.

Wie maakt de toiletten schoon?

Een enkele melding ging over het schoonmaken van patiëntenruimte en/of de toiletten. Sommige werkgevers vinden dat dit tot de taken van de doktersassistent behoort. Dat zijn lastige kwesties. Ga bij twijfel altijd het gesprek aan met je werkgever.

Hoe nu verder

Bedankt voor jullie reacties. Met deze signalen kunnen we de positie van de doktersassistent weer verder versterken. Zo neemt de NVDA deze meldingen onder meer mee in de gesprekken met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Weet in elk geval dat in de nieuwe cao Huisartsenzorg 2024-2025 de huisartsen dwingender worden aangesproken op het goed naleven van de cao-afspraken.

Download de cao-app

In de cao-app vind je alle afspraken op een rijtje. Ga op basis van de cao altijd in gesprek met je werkgever.

Het meldpunt is per 1 november 2023 gesloten. Houdt jouw werkgever zich niet aan de afspraken uit de cao Huisartsenzorg? Stel je vraag via cao@nvda.nl