Meer doelbewuste overdoseringen door jongeren - NVDA

Meer doelbewuste overdoseringen door jongeren

Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het aantal doelbewuste overdoseringen door jongeren van 13 tot en met 17 jaar de afgelopen twee jaar sterk toegenomen.

Het vaakst namen jongeren paracetamol of ibuprofen in, wat net als bij alle andere geneesmiddelen in overdosis tot gezondheidsschade kan leiden. In 2022 waren 37 procent meer meldingen dan in 2020, over jongeren die doelbewust een overdosis medicijnen innamen. In totaal ging het om 1439 meldingen. Ook in 2021 was al een grote toename zichtbaar van 45 procent.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

Het NVIC is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen.

Het NVIC geeft 24/7 telefonisch informatie over de effecten en de behandeling van vergiftigingen bij mensen en dieren (088-755 8000). De informatie is grotendeels ook online beschikbaar via www.vergiftigingen.info.

Lees meer