Maatwerk-aanpak in regio helpt om tekort aan stageplaatsen doktersassistenten aan te pakken - NVDA

Maatwerk-aanpak in regio helpt om tekort aan stageplaatsen doktersassistenten aan te pakken

Is er in jouw praktijk ruimte voor een BOL-student en wil je tips om daar een stageplaats voor te creëren? SSFH heeft in samenwerking met NVDA, LHV, InEen en SBB het ‘Draaiboek BOL-stages doktersassistent studenten voor huisartsenpraktijken’ samengesteld. Daarmee hopen we regio’s een handreiking te bieden om aan de slag te gaan met een maatwerk-aanpak om meer stageplaatsen te creëren voor doktersassistenten.

In het draaiboek lees je over:

  • eerder opgedane ervaringen
  • de competenties en de rol van de praktijkopleider
  • het aanbieden van een stageplaats voor doktersassistenten

Benieuwd naar dit draaiboek? Je vindt het op de site van SSFH 

Tekort aan stageplaatsen

Door de groeiende vraag naar huisartsenzorg en de vergrijzing van personeel wordt de vraag naar doktersassistenten steeds groter. Dat betekent ook dat stageplaatsen hard nodig zijn, want daar is een groot tekort aan. Zonder stageplaats kunnen doktersassistenten niet met een opleiding starten.

Veel ROC’s hebben door het tekort aan stageplaatsen het curriculum aan moeten passen, waardoor studenten pas in het tweede leerjaar voor het eerst op stage gaan. Ruimte voor studenten in de huisartsenpraktijk is dus hard nodig. Maar hoe pak je dit aan? En waar moet je allemaal aan denken? Om regio’s op weg te helpen is het ‘Draaiboek BOL-stages doktersassistent studenten voor huisartsenpraktijken’ beschikbaar.

In dit draaiboek, beschikbaar gesteld door LHV, InEen, NvdA, SBB en SSFH, wordt ingegaan op de competenties en rol van de praktijkopleider en het gehele proces met betrekking tot het aanbieden van een stageplaats voor doktersassistenten in diverse stappen wordt inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan:

  • de voorbereiding
  • vergoedingen
  • het werven en aannemen van studenten
  • tips voor begeleiding en beoordeling en de planning.

Daarnaast zijn er best practices van Samergo, Jeroen Bosch Huisartsen en Huisartsen Zuid Kennemerland ter inspiratie opgenomen.