Kabinet wil groei van het aantal zzp’ers terugdringen - NVDA

Kabinet wil groei van het aantal zzp’ers terugdringen

Om de balans te herstellen op het gebied van werken met zelfstandigen en als zelfstandige, heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd. De NVDA volgt de plannen van het Kabinet nauwgezet en gaat met partijen in gesprek om de gevolgen voor doktersassistenten die als zzp’er aan de slag zijn optimaal te monitoren.

Per brief informeerden minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer over de voortgang van maatregelen op het gebied van werken met zelfstandigen en werken als zelfstandige.

De Kabinetsplannen laten zien dat zij de teugels aantrekken, want het kabinet wil dat meer zzp’ers vast in dienst komen en bijdragen aan de sociale zekerheid.

De maatregelen van het kabinet lopen langs drie lijnen:

[besloten]

  • heldere regels zodat duidelijke is wanneer je een zzp’er bent en wanneer niet
  • gelijker speelveld qua fiscaliteit en sociale zekerheid
  • handhaving door opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025

Gezag: inbedding en ondernemerschap

Het criterium ‘gezag’ uit het Burgerlijk Wetboek wordt uitgebreid met twee elementen: inbedding in de organisatie en ondernemerschap. Hiervoor moet nieuwe wetgeving komen.

Het inbeddingscriterium is een nieuw begrip en raakt vooral zzp’ers die langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken en zij aan zij werken met werknemers. Dat houdt in dat wie werk doet dat deel uitmaakt van de kernactiviteiten van een bedrijf of in feite hetzelfde werk verricht als een werknemer in de organisatie, geen opdrachtnemer is. Daar staat tegenover dat de mate van ondernemerschap als contra-indicatie geïntroduceerd wordt.

Fiscale verschillen

Inzet is ook om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Zo wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. De zelfstandigenaftrek gaat met ingang van 2023 in verschillende stappen omlaag van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. Verder wordt de FOR afgeschaft en komt er een verplichte AOV.

Nederland heeft in Europees verband afgesproken om in het eerste kwartaal van 2025 een wet die een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen regelt, in het Staatsblad te publiceren.

Handhaving

Per 1 januari 2025 is de handhaving ook volledig hervat. De zorgsector krijgt in de voortgangsbrief speciale aandacht en verwijst daarin ook naar de plannen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om schijnzelfstandigheid in de zorgsector tegen te gaan.

Werkgevers en werknemers in deze sector geven aan dat de toename van het aantal zzp’ers in de praktijk leidt tot een nog hogere werkdruk van het personeel in loondienst. Het Kabinet wil deze situatie aanpakken, omdat zij het als urgent ziet en de kwaliteit en omdat de continuïteit onder druk lijkt te staan.

[/besloten]

Aantal zzp’ers

Nederland telt nu meer dan een miljoen zelfstandigen die hun eigen arbeid verkopen. Hun aantal is in een jaar tijd gestegen met 125.000. Het totale aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel komt daarmee op 1,2 miljoen. De groei zit bijna helemaal bij de ‘zzp’ers eigen arbeid’ en komt voor bijna een kwart van mensen in zorg- en welzijnsberoepen.

Zie ook