Introductie gesprekskaart Agressie en Ongewenst gedrag - NVDA

Introductie gesprekskaart Agressie en Ongewenst gedrag

Agressie en ongewenst gedrag is een veelvoorkomend probleem, ook in de huisartsenzorg. Met de gesprekskaart ‘Agressie en ongewenst gedrag’ van SSFH en NVDA kun je samen het gesprek aangaan over agressie en ongewenst gedrag als dat voorkomt op de werkvloer. De gesprekskaart helpt om mogelijke oorzaken van dit gedrag te bespreken en gezamenlijk oplossingen te verkennen. 

Met de inzet van de gesprekskaart worden problemen rondom agressie en ongewenst gedrag erkend en zijn alle medewerkers bereid samen te werken aan verbeteringen. Een veilig werkklimaat is van belang in de huisartsenzorg en alleen wanneer medewerkers zich veilig voelen, kunnen ze openlijk praten over deze kwesties.

Met de nieuwe gesprekskaart leveren SSFH en NVDA een positieve bijdrage om een respectvolle en veilige werkomgeving in de huisartsenzorg te creëren, waarin medewerkers samenwerken aan een gezonde en prettige werkcultuur.

Meer weten? Maak dan gebruik van de gesprekskaart ‘Agressie en Ongewenst gedrag‘’ en krijg op deze manier inzicht in mogelijke oorzaken en oplossingen.