Een chatbot als doktersassistent? - NVDA

Een chatbot als doktersassistent?

In een NOS-bericht vertelt huisarts Peter Dekkers van huisartsenpraktijk Matenpark (Apeldoorn) over het gebruik van zijn ontwikkelde chatbot ‘Praat met de dokter’. Deze ontwikkeling kan de doktersassistent ontlasten met bijvoorbeeld administreren van klachten in het huisartssysteem.

Volgens NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp kan kunstmatige intelligentie misschien een welkome oplossing worden voor het tekort aan doktersassistenten en de werkdruk: ‘Net zoals de werkgevers zien we liever dat doktersassistenten meer tijd krijgen voor behandeling van patiënten en voor preventie (Nivel-onderzoek, 2022). Daarnaast moeten we in de gaten houden dat kunstmatige intelligentie van bijvoorbeeld een chatbot geen mens is. Het is een hulpmiddel voor minder complexe vragen. Niets is wat het lijkt, want soms blijken de vragen van patiënten niet het echte probleem te zijn of hebben ze zelf met bijvoorbeeld Google een diagnose en oplossing gezocht, terwijl uit de triage-vragen van de doktersassistent iets heel anders blijkt. Onderliggende vragen en details en de bepaling van de urgentie kan een doktersassistent wel aanvoelen en een chatbot (wellicht nog) niet.’

Huisartsenpraktijk Matenpark

Volgens het NOS-bericht gaat de telefoon bij huisartsenpraktijk Matenpark in Apeldoorn minder vaak dan vroeger. Er is een chatbot die 24 uur per dag aanspreekbaar is voor patiënten. De chatbot vraagt mensen naar hun klachten die gedetailleerd in het systeem worden gezet. Het scheelt de assistente veel tijd.

Huisarts Peter Dekkers ontwikkelde de chatbot ‘Praat met de Dokter’. “Spreekuren staan door de vergrijzing in Nederland onder druk. Er komt nog een heel grote zorgvraag op ons af. We moeten de bestaande capaciteit dus zo goed mogelijk benutten. Eenvoudige vragen, kunnen we eenvoudig afhandelen. Voor complexe vragen willen we graag meer tijd kunnen inplannen.”

Dekkers denkt dat AI het grote tekort in de zorg een beetje kan verlichten. “Het zal niet de enige oplossing zijn, maar voor het administreren is het een goede ondersteuning. De menselijke doktersassistent is trouwens onvervangbaar en gaat juist de komende jaren ook bij de digitalisering een hele belangrijke rol krijgen! Ik verwacht dat juist door minder administratieve taken het werk leuker en interessanter gaat worden voor zowel de huisartsen als de doktersassistentes.”

Zie ook