Doktersassistenten in de Jeugdgezondheidszorg: Jouw stem telt! - NVDA

Doktersassistenten in de Jeugdgezondheidszorg: Jouw stem telt!

De JGZ-richtlijnen zijn voor alle professionals die binnen de jeugdgezondheidszorg werken van belang. In JGZ-richtlijnen staat bijvoorbeeld informatie over borstvoeding, lengtegroei en slaapproblemen. Een richtlijn komt tot stand door samenwerking tussen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

Doktersassistenten zijn op dit moment ondervertegenwoordigd bij richtlijnontwikkeling. En dat is een groot gemis, want JGZ doktersassistenten hebben een schat aan ervaringskennis als het gaat om de beste jeugdgezondheidszorg voor elk kind.

Voor een goede aansluiting van deze richtlijnen bij de dagelijkse praktijk van JGZ-professionals is het belangrijk dat alle beroepsgroepen meedenken bij het tot stand komen van richtlijnen. Ben jij werkzaam als doktersassistent in de JGZ? Meld je dan aan voor een van onze kennismakingsbijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Donderdag 26 oktober en dinsdag 28 november vinden er bijeenkomsten plaats voor doktersassistenten in de JGZ, waar JGZ én NVDA in gesprek willen gaan om te horen hoe jullie beter te betrekken bij de ontwikkeling van richtlijnen.

Zie ook