Zorgverlening aan onverzekerde vluchtelingen - NVDA

Zorgverlening aan onverzekerde vluchtelingen

Als zorgverleners zorg aan onverzekerde personen hebben geleverd, kunnen ze onder voorwaarden de kosten declareren via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Naast de huisartsen en doktersassistenten zetten de GGD’s en gemeenten zich in om hulp te blijven bieden aan de onverzekerden.

Vergoed

De subsidieregeling zorgt helaas voor een enorme administratieve klus. De LHV heeft dit samen met een aantal partijen kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS.

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dit betekent dat zorgverleners voor de zorg die ze verlenen, subsidie kunnen aanvragen bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Ook als de patiënt met terugwerkende kracht is uitgeschreven als verzekerde, kun je subsidie aanvragen bij het CAK.

Zie ook