Zelfstandigen komen in actie - NVDA

Zelfstandigen komen in actie

Zelfstandige ondernemers in Nederland willen echt zelfstandigenbeleid en hebben jouw hulp nodig! Zij roepen kabinet en parlement op de voorgestelde versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek terug te draaien om ook de zelfstandige ondernemers te behoeden voor een koopkrachtval.

Met jouw steun kunnen zij hun visie kenbaar maken. Doe je mee als zelfstandige ondernemer? Ondersteun de oproep.

Zelfstandige ondernemers doen alles om hun onderneming ook in slechte tijden te laten voortbestaan. Zij verwachten daarbij van de overheid geen tegenwerking, maar juist perspectief. De zelfstandigenaftrek zou juist ingezet moeten worden als fiscale ruimte voor duurzaam zelfstandig ondernemerschap.

Deze actie sluit goed aan bij de wens van de NVDA om in gesprek met de overheid te gaan om helderheid te krijgen over de positie van de doktersassistenten/ triagisten, die als zzp’er werken of die overstap willen maken.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek, die de regering stelselmatig heeft verlaagd, wil men nu bijna geheel afschaffen. De overheid veroorzaakt hiermee bewust financiële schade aan zelfstandige ondernemers in Nederland, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor hun onderneming en hun bestaanszekerheid. Dat gebeurt juist in een tijd met opeenvolgende crises, waarin het water de ondernemers voortdurend aan de lippen staat.

Net als het vorige kabinet belooft ook deze regering in haar regeerakkoord meer ruimte te bieden aan zelfstandige ondernemers door het ondernemerschap te faciliteren en te stimuleren. Met het afschaffen van de zelfstandigenaftrek wordt die belofte door de overheid op brute wijze gebroken. Door toedoen van de overheid worden kleine ondernemingen juist in tijden van crisis in hun voortbestaan bedreigd. Prinsjesdag stond volledig in het teken van koopkrachtherstel, maar blijkbaar niet voor de zelfstandige ondernemers, die als financieringsbron van het koopkrachtherstel dienen.

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland heeft regelingen voor collectiviteiten.

Zie ook