Welke rol speelt gender bij huiselijk geweld? - NVDA

Welke rol speelt gender bij huiselijk geweld?

Vrouwen zijn zes keer vaker slachtoffer van ernstig partnergeweld dan mannen. Ook anderen die niet voldoen aan de stereotype gendernormen, lopen een veel grotere kans om slachtoffer te worden van structureel en ernstig geweld dan mannen.

In een speciale editie van Augeo Magazine kun je alles lezen over de rol die gender speelt in het ontstaan en in stand blijven van huiselijk geweld.

Augeo Magazine gaat daarbij vooral in op hoe professionals die met kinderen en gezinnen werken hiermee om kunnen gaan in hun aanpak van huiselijk geweld. Augeo Foundation maakte dit magazine in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gender

Maar eerst, wat bedoelen we met ‘gender’? Hieronder verstaan we de beelden, opvattingen en verwachtingen die we hebben van wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is. Hoewel mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn, zijn de normen die we van jongs af voor mannen en vrouwen stellen en de verwachtingen die we hebben over hoe zij zich dienen te gedragen verschillend. En die verschillen werken door in de verdeling van macht, gelijkheid en afhankelijkheid, ook in relaties. Zodoende kan gender een belangrijke rol spelen bij huiselijk geweld.

Dit magazine maakt concreet hoe je je als professional bewust wordt van heersende beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid, hoe die van invloed kunnen zijn op huiselijk geweld en hoe je je aanpak daarop aanpast. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) onderstreept dat in het voorwoord: ‘Professionals spreken de plegers en de slachtoffers. Zij horen de verhalen en zij doen de interventies. Dat is ongelooflijk belangrijk werk.’

Achtergrond en inspiratie

Een gendersensitieve aanpak is geen vrijblijvende opgave: ook Nederland heeft het Verdrag van Istanbul getekend en zich daarmee verplicht om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden. Britta Böhler van het College Rechten voor de Mens: ‘Geweld is altijd slecht, maar bij geweld tegen vrouwen speelt ongelijkheid en de ideeën over hoe vrouwen zich dienen te gedragen mee. Daarom is een aparte, gendersensitieve aanpak nodig.’

Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie, vertelt over conflictscheidingen. Dat de kinderen de dupe zijn, is meestal snel duidelijk. Maar wie van de ouders moet je als hulpverlener geloven? De Ruiter: ‘Je moet openstaan voor alle scenario’s. Anders is de kans groot dat je wordt meegezogen in het verhaal van een van beide partijen.’

Jurgen was pleger van huiselijk geweld: ‘Tijdens ruzies ging er bij mij een knop om en het enige wat ik nog kon was slaan en schoppen.’ Hij zocht hulp en is tegenwoordig ervaringswerker. ‘Het is mooi om anderen te ondersteunen op het gebied waar ik zelf vroeger heel kwetsbaar was.’

Zie ook