Vervolg verbeteren inschrijfproces van nieuwe patienten in de huisartsenpraktijk - NVDA

Vervolg verbeteren inschrijfproces van nieuwe patienten in de huisartsenpraktijk

PharmaPartners zoekt doktersassistenten om mee te denken over het digitaliseren van het inschrijfproces van patiënten in de huisartsenpraktijk. Het is een verdiepingssessie die plaatsvindt op woensdag 23 november van 13.00 tot 14.30 uur via MS Teams.

In augustus 2022 heeft PharmaPartners met een aantal assistenten gebrainstormd over het digitaliseren van het inschrijfproces van patiënten in de huisartsenpraktijk. De resultaten van deze brainstorm zijn verwerkt in een customer journey.

Ze willen hier graag nog meer details in aanbrengen en zijn daarom op zoek naar assistenten die ze van deze input willen voorzien.

Alle processtappen in kaart brengen

Het doel is om aan het eind van deze sessie alle processtappen in kaart te hebben gebracht van het moment dat een nieuwe patiënt zich bij de praktijk meldt, tot dat deze het volledige inschrijfproces heeft doorlopen. Als het proces volledig in kaart is, kan PharmaPartners aan de slag om uit te zoeken hoe het inschrijfproces in Medicom beter kan worden ondersteund.

Zie ook